Ý Thức – Tiềm Thức – Vô Thức Của Con Người

841
Tiềm thức

Hãy nhớ lại bài đầu tiên khi mình đặt vấn đề:

Mọi vấn đề đều giải quyết được nếu chúng ta có đủ năng lực (NL3+). Mọi năng lực đều bắt nguồn đầu tiên là từ kiến thức rồi đến kỹ năng.

Mọi cấp độ của kiến thức đều bắt nguồn từ việc nhớ được, nhớ sâu được, nhớ lâu được, và nhớ được nhiều nhất.

Chính vì vậy, thực tế vấn đề mấu chốt nhất lại chính là vấn đề xử lý và lưu trữ thông tin.

Đối với con người, việc xử lý và lưu trữ thông tin diễn ra ở 3 khu vực trong não bộ của chúng ta: ý thức, tiềm thức và vô thức.

Nắm được sự hoạt động của ý thức, tiềm thức, vô thức và sự hoạt động tương hỗ giữa 3 khu vực này xem như chúng ta nắm được vấn đề quan trọng nhất của mọi vấn đề: Bộ não.

Bài nào quan trọng chúng ta hãy nghiền ngẫm, sâu một chút, nghiền đi nghiền lại.

Chúng ta bắt đầu thôi.

Phần 1: Ý thức là nơi bộ não xử lý thông tin để chuyển lưu trữ vào khu vực lưu trữ dài hạn: tiềm thức.

Ý thức lấy thông tin thô từ lục giác

Ý thức lấy thông tin từ ngũ giác

Tuy nhiên, trong ý thức có chứa mạng lưới liên tưởng (nghe thấy âm thanh mà liên tưởng tới cả 1 cảnh tượng, cảm thấy cái se lạnh của buổi sáng Sài Gòn nhớ về mùa Thu Hà Nội, nhìn nó, nghe nó, cảm nó mà nghĩ đến, hình dung ra cái khác gọi là liên tưởng).

Chính vì vậy, có thể coi ý thức lấy thông tin thô từ Lục giác.

Lục thức và lục căn thực ra là con đẻ của ý thức

Thực tế lục giác chỉ có chức năng nhận biết thông tin, sau đó gửi lên cho ý thức xử lý. Ý thức dựa vào phần suy nghĩ lập luận logic, tư duy trừu tượng để đưa ra kết luận.

Những kết luận được đưa ra và hành động sau nhiều lần sai, sửa, sai rồi sửa, rồi phù hợp xác lập cho ý thức một hệ thống niềm tin. Cho nên nếu thông tin là vậy sẽ xử lý như vậy. Các thông tin chính là từ lục giác. Nên từ đó chúng ta xem như lục giác cũng có phần thức.

Và như vậy lục giác dựa vào hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống niềm tin (tin vào chuẩn đó hay không) để xác định được tính bình thường hay bất thường của sự vật hiện tượng.

Khi chúng ta đang ngồi làm việc: Chiếc quạt trần vẫn quay, chiếc ghế vẫn vậy, bóng đèn vẫn sáng, cửa sổ vẫn mở,… mọi sự bình thường.

Nhưng khi: chiếc quạt trần bốc khói, có mùi khét, quạt rung lắc, hay chiếc ghế gãy một chân, dây điện hở,… tất cả cho thấy sự bất thường.

Khói, mùi khét, sự rung lắc, dây điện hở sẽ là những dấu hiệu của sự bất thường, hay còn gọi là “căn”.

Để phân biệt nhận thức giữa sự bình thường và bất thường của sự vật hiện tượng chúng ta phân ra thành 2 trường hợp:

– Lục thức sẽ nhận biết và vận hành cơ chế diễn ra bình thường của hiện tượng (chưa vượt qua căn).

– Lục căn sẽ nhận biết và vận hành cơ chế diễn ra sự bất thường của hiện tượng (vượt qua căn).

Khi sự vật hiện tượng xảy ra chạm hoặc vượt qua căn, cơ thể bắt đầu nhận biết ra sự bất thường và sẽ kích hoạt một trạng thái để phản xạ kịp thời với sự bất thường đó. Sự bất thường càng lớn, vượt càng xa căn thì phản ứng của cơ thể càng mạnh.

Ý thức sử dụng thông tin của lục thức trong quá trình học tập chủ động

Cơ thể sẽ bỏ qua không và không phản ứng với các thông tin từ lục thức.

Tuy nhiên, trường hợp để giải quyết cái “muốn” của bộ não thì ý thức sẽ tiếp thu xử lý thông tin của lục thức một cách chủ động để có thể đạt được cái mà bộ não “muốn”. Đây chính là quá trình học tập chủ động.

Dựa vào tính cấp thieeut (hay động cơ) mà bộ não sẽ phải xử lý nhanh hay chậm vấn đề để đáp ứng.

Như vậy, một điều quan trọng tại đây chúng ta cần chú ý về quá trình học tập chủ động chính là nó xuất phát từ yếu tố “muốn” và đằng sau chính là động cơ.

Ý thức xử lý các thông tin từ lục căn để vận hành cơ chế phản ứng của cơ thể trước những bất thường của các hiện tượng bên ngoài.

Khi lục căn gửi các thông tin vượt qua ngưỡng bất thường, cơ thể sẽ vận hành cơ chế phản ứng để giúp cơ thể nhanh chóng thoát khỏi khỏi vùng bất thường này.

Cơ chế này chính là quá trình tiết hoocmon trong cơ thể. Và hệ quả của việc tiết hoocmon chính là rung động của cơ thể được nâng cao (năng lượng tăng lên rất cao). Tùy theo mức độ của sự bất thường mà nồng độ hoocmon được tiết ra cao hay thấp.

Tương ứng với từng trạng thái nồng độ hoocmon tiết vào trong cơ thể thì thiết lập một trạng thái cảm xúc tương ứng. Như vậy với mỗi tần số rung động sẽ tương ứng với một trạng thái cảm xúc.

Sau đó một chuỗi cơ chế tiếp theo được vận hành để thúc đẩy cơ thể đưa ra được hành động phù hợp nhất, chính là:

Dưới sự tác động và sửa chữa liên tục của ý thức, cuối cùng hình thành và thiết lập để phản ứng với hiện tượng bất thường là: trạng thái phù hợp nhất của cảm xúc, trạng thái phù hợp nhất của sự sáng tạo, trạng thái phù hợp nhất của hành động, thậm chí có thể chuyển đổi từ lục căn thành lục thức.

Những sự bất thường của hiện tượng được lặp lại liên tục khi đó, toàn bộ cơ chế được hình thành, và tại mỗi giai đoạn sẽ hình thành nên một hệ thống niềm tin và nếu sự đáp ứng về phản ứng liên tục được giải quyết, khi đó sẽ thiết lập một hệ thống niềm tin tổng theo sơ đồ sau:

Những hệ thống niềm tin này giúp chúng ta có thể tinh tấn để phản ứng giải quyết các hiện tượng hay vấn đề trong cuộc sống.

Nhưng cũng chính hệ thống niềm tin này đã ngăn cản chúng ta tìm ra được chân lý thực sự do chúng ta nhận xét, hành động phiến diện, không thể bao quát hết toàn bộ các vấn đề có thể xảy ra.

Những phần nhận xét chính là sự vận hành của tư duy hay của tuệ lực. Tuệ lực đến đâu thì phản ứng bớt sai đến đó.

Chính vì vậy, tuy 5 cơ chế vận hành này rất quan trọng nhưng nó cũng chính là cản trở chúng ta, giúp chúng ta không nhìn thấy được ánh sáng của chân tâm.

Đến đây, chúng ta gọi 5 cơ chế vận hành này là 5 ấm hay ngũ ấm hay chính là 5 lớp màng che cản chân tâm.

Hệ thống niềm tin của 5 ấm này chính là 5 uẩn hay ngũ uẩn, sự tích tụ của niềm tin. Niềm tin tích tụ càng dày thì uẩn các dày.

Các bạn đọc thêm phần tu ngũ ấm để nắm rõ thêm.

Phần 2: Vô thức

Vô thức chính là nơi lưu trữ toàn bộ nghiệp của kiếp trước, bản năng của kiếp trước.

Con người lúc nhỏ, ý thức chưa được hình thành đầy đủ, chủ yếu vận hành theo bản năng của kiếp trước.

Khi lớn lên, ý thức dần hình thành. Tất cả nghiệp của kiếp trước (đang chưa được chứng) lưu trữ ở vô thức và dần sẽ được hiện ra khi đối mặt với diễn sinh của cuộc sống. Khi đó các vô thức về bản năng và vô thức về nghiệp kiếp trước sẽ được tiếp xúc với ý thức, và được ý thức chỉnh sửa lại tạo thành nghiệp của kiếp này và bản năng của kiếp này sẽ được lưu trữ trong tiềm thức.

Phần 3: Tiềm thức

Tiềm thức là nơi lưu trữ nghiệp của kiếp này và hệ thống niềm tin đã được xử lý và chứng thực bởi ý thức.

Hay nói cách khác, tiềm thức là nơi lưu trữ niềm tin của ý thức, hay khi tiềm thức hoạt động thì xem như là hệ quả của ý thức đã được chứng thực nhiều lần. Chính vì không phải nghĩ, không phải xử lý nữa, nên nó sẽ là phản xạ tức thì nên nó sẽ rất nhanh.

Khi tiềm thức hoạt động, tất cả mọi thứ đều rất nhanh, xem như ý thức không xem vào (nhưng thực ra ý thức đã ủy thác cho tiềm thức thực hiện).

Sau mỗi lần thực hiện, kết quả đều đạt như hệ thống niềm tin kỳ vọng, khi đó niềm tin một lần nữa được củng cố (tin hơn).

Chỉ khi nào kết quả xảy ra bị lệch chuẩn, không diễn ra theo đúng hệ thống niềm tin cũ thì khi đó ý thức sẽ nhảy vào cuộc để phân tích để thiết lập lại hệ thống niềm tin mới, thậm chí hệ thống niềm tin mới thay đổi hoàn toàn.


Bài viết “Ý thức- vô thức- tiềm thức” là bài bổ trợ thứ 21 nằm trong chuỗi 50 bài bổ trợ phát triển bản thân:

Bài bổ trợ 1: Bạn Tin Vào Khoa Học Hay Tin Vào Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 2: Tôi đã trò chuyện với Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 3: Tần số rung động
Bài bổ trợ 4: Luật của một – Bạn chính là thượng đế của chính bạn
Bài bổ trợ 5: Luật của 2: Nhị Nguyên (Âm Dương)
Bài bổ trợ 6: Luật của 3: Tam Nguyên
Bài bổ trợ 7: Luật hấp dẫn
Bài bổ trợ 8: Luật nhân – duyên – nghiệp – quả
Bài bổ trợ 9: Luật tập trung
Bài bổ trợ 10: Luật nhất quán
Bài bổ trợ 11: Luật trong ngoài
Bài bổ trợ 12: Luật luân hồi
Bài bổ trợ 13: Luật vô thường
Bài bổ trợ 14: Luật Sinh cảnh diễn sinh
Bài bổ trợ 15: Luật nỗ lực tối thiểu- luật tiến hóa của tuệ lực
Bài bổ trợ 16: Bí mật của sự may mắn
Bài bổ trợ 17: Phương pháp tăng tần số rung động riêng
Bài bổ trợ 18: Âm nhạc là người bạn, bác sĩ riêng của tâm trí
Bài bổ trợ 19: Những dấu hiệu nhận biết trạng thái rung động tâm linh của bạn
Bài bổ trợ 20: 6 giai đọan của sự thức tỉnh – giác ngộ
Bài bổ trợ 21: Ý thức – Vô thức – Tiềm thức
Bài bổ trợ 22: Sóng não
Bài bổ trợ 23: Cảm xúc chi phối sóng não, Hoocmon chi phối cảm xúc
Bài bổ trợ 24: Cảm giác – Cảm xúc – Tâm trạng – Tâm lý – Thái độ
Bài bổ trợ 25: Phương pháp kiếm soát những hoocmon quan trọng trong cơ thể bằng âm dương ngũ hành
Bài bổ trợ 26: Bộ não ghi nhớ thông tin như thế nào
Bài bổ trợ 27: Phương pháp dạy học phù hợp với não bộ
Bài bổ trợ 28: Phân loại nhóm người theo 4 nguyên tố Đất Nước Gió Lửa
Bài bổ trợ 29: 9 loại trí thông minh
Bài bổ trợ 30: 9 chỉ số thông minh quan trọng
Bài bổ trợ 31: Hiểu “ĐẠO”, hiểu “TỰ NHIÊN”
Bài bổ trợ 32: Ứng dụng âm dương trong phát triển bản thân và doanh nghiệp
Bài bổ trợ 33: Thần Kairos – Thần cơ hội
Bài bổ trợ 34: Tổng quan về triết học
Bài bổ trợ 35: Mối quan hệ giữa triết học và lý thuyết đấng sáng thế
Bài bổ trợ 36: Luật mâu thuẫn – Nguồn gốc của sự phát triển
Bài bổ trợ 37: Luật Lượng – Chất: Cách thức của sự phát triển
Bài bổ trợ 38: Quy luật phủ định của phủ định – Khuynh hướng của sự phát triển
Bài bổ trợ 39: Cái chung – Cái riêng
Bài bổ trợ 40: Cái bản chất – Hiện tượng
Bài bổ trợ 41: Nội dung – Hình thức
Bài bổ trợ 42: Tất nhiên – Ngẫu nhiên
Bài bổ trợ 43: Nguyên nhân – Kết quả
Bài bổ trợ 44: Khả năng – Hiện thực

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây