Tu Ngũ Lực

454
Tu-ngu-luc

Sẽ có những Nghiệp từ vô lượng kiếp trước có sẵn trong chúng ta, những Nghiệp này, diễn sinh sẽ giúp chúng ta bắt “sóng” rất nhanh. “Nhìn đã thấy thích thấy, đam mê”.

Những Nghiệp được tạo ra từ những nguyên tố mới trong bộ máy thiên cơ, diễn sinh sẽ đưa hoàn cảnh để chúng ta tinh tấn với diễn sinh mà tạo ra Nghiệp.

Diễn sinh tác động như thế nào để tạo Nghiệp

Một người cần phải chứng được tâm “ngạo mạn”. Diễn sinh sẽ cho người này cơ hội để thành những người nổi trội hơn người khác, thành ông nọ bà kia, để rồi chứng tâm ngạo mạn này.

Diễn sinh sẽ làm gì để tạo ra một “ông nọ, bà kia”?

Chính đưa họ vào trong một hoàn cảnh để họ cảm nhận phải nỗ lực phấn đấu rồi sẽ tự tinh tấn để tạo nghiệp.

Như vậy muốn tạo Nghiệp: cần phải có được cái “muốn (mục tiêu)”, có được “cái động cơ của muốn”, và có niềm tin vào mình sẽ thực hiện được điều mình muốn.

Để có đam mê, để có Nghiệp hãy “tu Ngũ Lực”

Tu Ngũ Lực là chính là “quá trình tạo Nghiệp” hay có thể nói là “quá trình tìm đam mê”.

Nếu là Nghiệp đến, bạn sẽ rung động và sẽ đam mê ngay, vì đơn giản “đam mê” là hệ quả của “Nghiệp”. Nói cách khác phải có “Nghiệp” thì mới đam mê được.

Nhưng nếu bạn chưa có “Nghiệp” thì bảo bạn “đam mê đi” thì chắc chắn là “I’m Chịu” vì đã có ” Nghiệp” đâu mà đam mê.

5 cấp độ của Ngũ Lực

Tín lực: Niềm Tin thực hiện được cái mình muốn bằng động cơ rõ ràng

Như vậy, trước khi tu ngũ lực, trước mắt phải biết cái mình muốn, biết được mục tiêu của mình, và đặc biệt hơn là biết được: động cơ để thực hiện mục tiêu.

Cùng mục tiêu, nhưng động cơ khác nhau thì niềm tin thực hiện mục tiêu khác nhau, tín lực khác nhau.

Tinh tấn lực: Quá trình đãi đất tìm quặng

Đây là quá trình khá mệt, giai đoạn tẩu hỏa nhập ma cũng nằm ở giai đoạn này, khi các thông tin chưa thể kết nối.

Càng chiêm nghiệm sâu tinh tấn, chúng ta mới thấy ý nghĩa của “động cơ” quan trọng như thế nào đến sự tinh tấn. Động cơ còn quan trọng hơn mục tiêu, vì thường ẩn trong động cơ mới chứa đựng năng lượng.

Niệm lực: Quá trình phân loại quặng

Là quá trình chúng ta tập trung tìm hiểu về những mối liên kết những thông tin cần thiết xung quanh chủ đề chính. Là lúc chúng ta tập trung những tia sáng xung quanh chủ đề chính.

Đây là quá trình thu thập dữ liệu cần thiết, tất cả các dữ liệu đều cần được tìm để tránh thiếu thông tin.

Sóng não thường ở trạng thái anpha, beta.

Định lực: Quá trình tinh luyện quặng

Là quá trình loại bỏ các tạp chất ra khỏi quặng để tạo thành vàng tinh khiết.

Chính là quá trình lấy kính lúp để tập trung ánh sáng, tập trung năng lượng vào 1 điểm, tất cả mọi thứ sẽ cháy.

Đây là quá trình nghiên cứu, đúc kết thông tin để tìm ra, ngộ ra chân lý, ngộ ra quy luật.

Sóng não ở trạng thái thái beta, gamma.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây