Tư Duy Kinh Nghiệm – Tư Duy Lối Mòn

630
Tư duy kinh nghiệm

Khi đi phỏng vấn ở các công ty, các bạn hay được hỏi là: Bạn có kinh nghiệm gì?

Kinh nghiệm có phải là tư duy kinh nghiệm không?

Như vậy thực chất tư duy kinh nghiệm là gì?

Các bước của tư duy

Nguyên liệu của tư duy trừu tượng chính bao gồm 2 phần chính:

Phần 1: Nguyên liệu đầu vào: Chính là các dữ liệu, thông tin được ngũ căn thu nhận.

Phần 2: Hệ thống các khái niệm, các nguyên lý và đặc biệt nhất chính là hệ thống niềm tin (hệ tư tưởng).

Quá trình tư duy trừu tượng được xử lý ở vùng ý thức, thời điểm này chính là thời điểm giao giữa cả vùng ý thức và tiềm thức và cả vô thức. Ý thức xử lý thông tin của nguyên liệu đầu vào và huy động hệ thống khái niệm, nguyên lý và hệ thống niềm tin trong tiềm thức và vô thức. Quá trình kết nối và xử lý thông tin này dựa trên hệ thống tư duy phân tích, tổng hợp và logic.

Tất cả các dữ liệu đều phải trải qua 2 bước chính:

1. Các bước xử lý thông tin để đưa ra kết luận thô sử dụng các loại tư duy: phân tích, hệ thống, tổng hợp, logic

2. Kết luận thô này được so sánh với hệ thống niềm tin sau đó đưa ra kết luận cuối.

Và nếu kết luận cuối của chúng ta được xử lý chính ở phần nào thì chúng ta lại phân ra thành 2 loại tư duy thường gọi:

Nếu kết luận cuối nằm nhiều ở phần hệ thống niềm tin chúng ta có tư duy kinh nghiệm

Nếu kết luận cuối xử lý chủ yếu ở chuỗi hệ tư duy: phân tích, hệ thống, tổng hợp, logic thì chúng ta thường nói về tư duy sáng tạo.

Tư duy kinh nghiệm khác với kinh nghiệm

Kinh nghiệm là khả năng đúc kết, nhận định khi xử lý một vấn đề. Phụ thuộc vào số lần thực hiện và thực tế diễn ra thì kinh nghiệm thường đi đôi với niềm tin.

Khi chúng ta đã giải quyết được 1 vấn đề thì thường lần sau gặp vấn đề tương tự chúng ta sẽ có khuynh hướng giải quyết một cách tương tự.

Tư duy kinh nghiệm là thường rọi vào những hệ thống niềm tin trong quá khứ để đưa ra kết luận và giải pháp. Đây cũng là một loại tư duy tốt, giúp chúng ta loại trừ được khá nhiều rủi ro không đáng có, tập trung được sức mạnh không bị phân tán. Giúp duy trì được tính ổn định.

Tư duy kinh nghiệm sẽ gặp nhiều khó khăn khi môi trường liên tục thay đổi

Tư duy kinh nghiệm là tư duy phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin cũ, những tính sáng tạo tìm ra cái mới sẽ rất bị hạn chế.

Trong thời đại mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, nếu chúng ta vẫn sử dụng hệ thống niềm tin cũ, kinh nghiệm cũ thì sẽ không còn phù hợp nữa, sẽ tự đưa mình vào cửa tử.

Tư duy kinh nghiệm sẽ dần thay thế bằng những nhân tố khác, tốt hơn chính là tư duy cải tiến và sáng tạo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây