Tư Duy Cảm Tính, Linh Tính

562
Linh cảm

Bạn có tin rằng có những người có khả năng cảm tính rất tốt và những người có khả năng linh tính rất tốt, rất sát với thực tế. Trong phạm vi bài này, tôi định nghĩa lại tư duy cảm tính và linh tính theo cách của mình, mục đích để các bạn ứng dụng vào thực tế.

Các bước của tư duy

Nguyên liệu của tư duy trừu tượng chính bao gồm 2 phần chính:

Phần 1: Nguyên liệu đầu vào: Chính là các dữ liệu, thông tin được ngũ căn thu nhận.

Phần 2: Hệ thống các khái niệm, các nguyên lý và đặc biệt nhất chính là hệ thống niềm tin (hệ tư tưởng).

Quá trình tư duy trừu tượng được xử lý ở vùng ý thức, thời điểm này chính là thời điểm giao giữa cả vùng ý thức và tiềm thức và cả vô thức. Ý thức xử lý thông tin của nguyên liệu đầu vào và huy động hệ thống khái niệm, nguyên lý và hệ thống niềm tin trong tiềm thức và vô thức. Quá trình kết nối và xử lý thông tin này dựa trên hệ thống tư duy phân tích, tổng hợp và logic.

Tất cả các dữ liệu đều phải trải qua 2 bước chính:

1. Các bước xử lý thông tin để đưa ra kết luận thô sử dụng các loại tư duy: phân tích, hệ thống, tổng hợp, logic

2. Kết luận thô này được so sánh với hệ thống niềm tin sau đó đưa ra kết luận cuối.

Cảm tính

Hệ tư tưởng chính là hệ thống niềm tin được lưu trữ trong tiềm thức ở kiếp này, nó được kết nối nhanh như điện, xử lý các vấn đề trong nháy mắt.

Việc dùng hệ tư tưởng hay hệ thống niềm tin trong tiềm thức (kiếp này) để đưa ra kết luận chính là tư duy cảm tính.

Như vậy, việc dùng tư duy logic để kết nối các hệ thống niềm tin được gọi là có “độ cảm”. Mà phần lớn “cái cảm này” diễn ra nhanh mà ý thức khó mà nhận thức được.

Linh cảm

Trong thời khắc cần đưa ra kết luận cuối sau, việc kết nối được với hệ thống niềm tin trong “vô thức” hay hệ thống niềm tin trong vô lượng kiếp trước nó cũng thôi thúc chúng ta đưa ra một kết luận mà ý thức chúng ta cũng gần như không làm chủ được.

Cái cảm được niềm tin trong vô thức này được gọi là linh cảm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây