Tổng Quan Về Triết Học

311
Triết học

Mình viết dưới dạng tóm tắt để các bạn dễ nhớ.

Triết học là bộ môn nghiên cứu trả lời 2 câu hỏi lớn:

  • A. Mối tương quan giữa vật chất và ý: Vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?
  • B: Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?

Để trả lời câu hỏi A, con người xây dựng ra thế giới quan (quan điểm về thế giới) khác nhau nên chia thành các trường phái khác triết học khác nhau:

  • Vật chất có trước, ý thức có sau chúng ta có thế giới quan duy vật.
  • Ý thức có trước, vật chất có sau, chúng ta có thế giới quan duy tâm.

Khi nghiên cứu một thực thể, chúng ta lấy nó ra, tách riêng nó, để nó đứng yên-> rồi đúc kết, kết luận: Chúng ta sử dụng phương pháp luận siêu hình.

Khi nghiên cứu một thực thể, chúng ta không tách biệt nó với thế giới, để nó vận động tự nhiên -> Rồi đúc kết, kết luận: Chúng ta sử dụng phương pháp luận siêu hình.

===================

Sau đó thì chúng ta nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Bao gồm: 2 nguyên lý (giống như tiên đề, mặc định đúng), 3 quy luật và 6 cặp phạm trù.

===============

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ).

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật

===============

3 quy luật của sự phát triển

Quy luật 1: Đấu tranh giữa các mặt đối lập -> chỉ ra nguồn gốc của sự phát triển.

Quy luật 2: Thay đổi, tích lũy đủ về lượng tạo thành chất mới -> chỉ ra diễn biến của quá trình phát triển.

Quy luật 3: Phủ định của phủ định -> Chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển.

===============

6 cặp phạm trù:

Cặp 1: Cái chung-cái riêng

Cặp 2: Nguyên nhân-kết quả

Cặp 3: Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Cặp 4: Nội dung và hình thức

Cặp 5: Bản chất và hiện tượng

Cặp 6: Thực tiễn và lý thuyết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây