Tags Hệ Tư Duy- Hệ Tư Tưởng 3

Tag: Hệ Tư Duy- Hệ Tư Tưởng 3

Tư Duy Xác Suất

Đây là tư tưởng vô cùng quan trọng của một trader trong quá trình phân tích và đánh giá chuyên sâu về các công...

Tư Duy Tối Ưu (Tinh Gọn)

Tư duy tinh gọn bài 1 Tư duy tinh gọn là một giải pháp hữu hiệu để lọai trừ lãng phí, giúp chuyển đổi lãng phí...

Tư Duy Tích Cực

Hãy tưởng tượng

Tư Duy Phản Biện, Ngụy Biện

Logic phi hình thức (LPH) là một chuyên ngành xây dựng một  lô gích để đánh giá, lý  giải, phân tích và xây dựng  những lập luận trong  diễn ngôn đời thường cũng như diễn ngôn khoa học, từ nói năng trao đổi hàng ngày, cãi vã, tranh luận,  quảng cáo, những bình luận báo chí, cho đến những diễn từ chính trị, những báo cáo khoa học… LPH bao gồm cả những suy luận theo logic truyền thống  lẫn những suy luận phi hình thức

Tư Duy Nhanh, Chậm

Chúng ta thường nói về tư duy nhanh và chậm để chỉ về thời gian của tiến trình xử lý thông tin của một...

Tư Duy Đột Phá

Tư duy phân tích và tư duy phê phán đã có khoảng 500 năm trước công nguyên. Hai loại tư duy này chủ yếu...

Tư Duy Đa Chiều (Bao Gồm Tư Duy Ngược)

bài 1 Tư duy đa chiều và tầm quan trọng của nó Tư duy đa chiều là cái gì đó mà học sinh không hề được...

Most Read