Soạn thảo hợp đồng thương mại

21

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn có biết rằng, hầu hết tại các nước phát triển, các công ty luôn đề cao quy trình soạn thảo và ký kết hợp đồng. Và hợp đồng được ví như là “linh hồn của các buổi thương thuyết”. Một hợp đồng soạn thảo hoàn hảo sẽ giúp các doanh nghiệp dành lợi thế trong các đàm phán thương mại “đánh đâu thắng đó”.

Với vai trò là một người trực tiếp soạn thảo hợp đồng thương mại:

Bạn luôn lo ngại khi soạn thảo hợp đồng thương mại?

Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Bạn có hợp đồng mẫu nhưng không biết cách ứng dụng vào vấn đề cần soạn thảo của mình?

Gặp khó khăn trong quá trình thương thảo hợp đồng?

Các giao dịch thuộc lĩnh vực kinh doanh – thương mại ngày càng phức tạp. Song song với sự phát triển đó, thì những rủi ro pháp lý cũng xảy ra ngày một nhiều hơn. Một khi rủi ro xảy ra sẽ kéo theo những thiệt hại không nhỏ về tài sản, về thu nhập…, đẩy các bên vào tình thế khó khăn hoặc phá sản hoặc không còn khả năng phục hồi kinh doanh.

Như vậy, việc đề ra các biện pháp phòng tránh và hạn chế các rủi ro pháp lý khi ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại là hết sức cần thiết. Do đó, là người trực tiếp soạn thảo hợp đồng bạn cần nắm được cách thức trình bày nội dung hợp đồng một cách chặt chẽ mang đầy đủ tính pháp lý, tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG
Bài 1Hợp đồng thương mại là gì
Bài 2Phân loại hợp đồng thương mại
Bài 3Hiệu lực của hợp đồng
Bài 4Các biện pháp bảo đảm hợp đồng
Bài 5Case study: Tìm hiểu chung về hợp đồng
MODULE 2: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG
Bài 1Khái quát chung về đàm phán hợp đồng
Bài 2Các phương thức đàm phán hợp đồng
Bài 3Chuẩn bị trước khi đàm phán
Bài 4Chiến thuật, chiến lược khi đàm phán hợp đồng
Bài 5Case study: Kỹ năng đàm phán hợp đồng
MODULE 3: KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
Bài 1Yêu cầu khi soạn thảo hợp đồng
Bài 2Kỹ thuật soạn thảo phần mở đầu của hợp đồng
Bài 3Kỹ thuật soạn thảo một số điều khoản cơ bản của hợp đồng
Bài 4Thẩm định hợp đồng
Bài 5Case study: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
MODULE 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG
Bài 1Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng
Bài 2Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải
Bài 3Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài
Bài 4Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án
Bài 5Case study: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây