Quy Luật Phủ Định–Khuynh Hướng Của Sự Phát Triển

812
phủ định

Để trả lời 2 câu hỏi lớn:

  • A. Mối tương quan giữa vật chất và ý: Vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?
  • B: Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra 2 nguyên lý (giống như tiên đề, mặc định đúng), 3 quy luật và 6 cặp phạm trù.

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ).

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật

3 quy luật của sự phát triển

Quy luật 1: Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Quy luật 2: Thay đổi, tích lũy đủ về lượng -> chất mới.

Quy luật 3: Phủ định của phủ định.

===============

6 cặp phạm trù:

Cặp 1: Cái chung-cái riêng

Cặp 2: Nguyên nhân-kết quả

Cặp 3: Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Cặp 4: Nội dung và hình thức

Cặp 5: Bản chất và hiện tượng

Cặp 6: Thực tiễn và lý thuyết.

===========================

Luật phủ định của phủ định chính là quy luật thứ 3 trong 3 quy luật của sự phát triển. Là khuynh hướng của sự phát triển.

Tôi ngày nay là phủ định của tôi ngày hôm qua, còn ngày hôm qua là phủ định của ngày hôm kia.

Phủ định giữa 2 mặt đối lập có tính kế thừa, không triệt tiêu, không phủ định hoàn toàn. Như vậy, quy luật được đúc kết trên cơ sở loại bỏ đi những thành tố không hợp lý và vẫn kế thừa giữ lại những thành tố hợp lý.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây