Quy luật nỗ lực tối thiểu- Quy luật tiến hóa của tuệ lực

691
nỗ lực tối thiểu

Trí tuệ tự nhiên vận hành một cách không cần gắng sức… với sự thảnh thơi, hài hòa và yêu thương.

Và khi khai thác những nguồn lực hài hòa niềm vui và tình yêu thương, chúng ta tạo nên thành công và may mắn mà không cần gắng sức.

Thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên.

— Lão Tử

Khi chúng ta thu thập thông tin, nghiên cứu, đúc kết, ngộ ra “quy luật” chính là lúc tuệ lực của chúng ta nâng lên một tầm cao mới.

Thay vì chúng ta phải nhớ khối lượng thông tin khổng lồ, chúng ta chỉ cần nhớ quy luật thì khi gặp tất cả các diễn sinh trong sinh cảnh đều có thể giải thích được tường tận.

Chính vì như vậy, năng lượng nhớ của chúng ta đã được giảm tải đi rất nhiều. Khi đó nhớ mà như không nhớ. Không nhớ mà như nhớ tất cả là như vậy.

Chiều tiến hóa của tuệ lực là ngộ ra các quy luật càng bao quát thì năng lượng ghi nhớ chúng ta càng ít, bộ não chúng ta sẽ ít phải nỗ lực ghi nhớ.

Để có thể tiến hóa được, chúng ta phải trải qua một giai đoạn nỗ lực liên tục để quan sát, để đúc kết, để ngộ ra. Nên muốn nhàn hơn người khác trước tiên phải cực hơn người khác.


Bài viết “Luật nỗ lực tối thiểu- luật tiến hóa của tuệ lực” là bài bổ trợ thứ 15 nằm trong chuỗi 50 bài bổ trợ phát triển bản thân:

Bài bổ trợ 1: Bạn Tin Vào Khoa Học Hay Tin Vào Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 2: Tôi đã trò chuyện với Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 3: Tần số rung động
Bài bổ trợ 4: Luật của một – Bạn chính là thượng đế của chính bạn
Bài bổ trợ 5: Luật của 2: Nhị Nguyên (Âm Dương)
Bài bổ trợ 6: Luật của 3: Tam Nguyên
Bài bổ trợ 7: Luật hấp dẫn
Bài bổ trợ 8: Luật nhân – duyên – nghiệp – quả
Bài bổ trợ 9: Luật tập trung
Bài bổ trợ 10: Luật nhất quán
Bài bổ trợ 11: Luật trong ngoài
Bài bổ trợ 12: Luật luân hồi
Bài bổ trợ 13: Luật vô thường
Bài bổ trợ 14: Luật Sinh cảnh diễn sinh
Bài bổ trợ 15: Luật nỗ lực tối thiểu- luật tiến hóa của tuệ lực
Bài bổ trợ 16: Bí mật của sự may mắn
Bài bổ trợ 17: Phương pháp tăng tần số rung động riêng
Bài bổ trợ 18: Âm nhạc là người bạn, bác sĩ riêng của tâm trí
Bài bổ trợ 19: Những dấu hiệu nhận biết trạng thái rung động tâm linh của bạn
Bài bổ trợ 20: 6 giai đọan của sự thức tỉnh – giác ngộ
Bài bổ trợ 21: Ý thức – Vô thức – Tiềm thức
Bài bổ trợ 22: Sóng não
Bài bổ trợ 23: Cảm xúc chi phối sóng não, Hoocmon chi phối cảm xúc
Bài bổ trợ 24: Cảm giác – Cảm xúc – Tâm trạng – Tâm lý – Thái độ
Bài bổ trợ 25: Phương pháp kiếm soát những hoocmon quan trọng trong cơ thể bằng âm dương ngũ hành
Bài bổ trợ 26: Bộ não ghi nhớ thông tin như thế nào
Bài bổ trợ 27: Phương pháp dạy học phù hợp với não bộ
Bài bổ trợ 28: Phân loại nhóm người theo 4 nguyên tố Đất Nước Gió Lửa
Bài bổ trợ 29: 9 loại trí thông minh
Bài bổ trợ 30: 9 chỉ số thông minh quan trọng
Bài bổ trợ 31: Hiểu “ĐẠO”, hiểu “TỰ NHIÊN”
Bài bổ trợ 32: Ứng dụng âm dương trong phát triển bản thân và doanh nghiệp
Bài bổ trợ 33: Thần Kairos – Thần cơ hội
Bài bổ trợ 34: Tổng quan về triết học
Bài bổ trợ 35: Mối quan hệ giữa triết học và lý thuyết đấng sáng thế
Bài bổ trợ 36: Luật mâu thuẫn – Nguồn gốc của sự phát triển
Bài bổ trợ 37: Luật Lượng – Chất: Cách thức của sự phát triển
Bài bổ trợ 38: Quy luật phủ định của phủ định – Khuynh hướng của sự phát triển
Bài bổ trợ 39: Cái chung – Cái riêng
Bài bổ trợ 40: Cái bản chất – Hiện tượng
Bài bổ trợ 41: Nội dung – Hình thức
Bài bổ trợ 42: Tất nhiên – Ngẫu nhiên
Bài bổ trợ 43: Nguyên nhân – Kết quả
Bài bổ trợ 44: Khả năng – Hiện thực

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây