Quản trị dự án

183

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Theo bạn thì yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một dự án đó là gì?

Bạn có biết rằng, có tới gần 70% các dự án thất bại mỗi năm, chỉ 30% dự án có khả năng để triển khai thực hiện, 1/6 trong số đó chậm tiến độ và nguồn chi vượt quá kinh phí.

Tiến độ và chất lượng của mỗi dự án luôn là sự quan tâm hàng đầu của Ban quản lý dự án. Vì vậy, người quản trị dự án phải biết các phương pháp lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, xử lý vấn đề, quản lý tiến độ, quản lý sự thay đổi…

Khóa học bao gồm các nội dung chính:

Hiểu Khái quát về Dự án và Quản trị dự án
Xây dựng và lựa chọn phương pháp quản trị dự án
Đánh giá dự án qua các góc độ: Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật
Quản trị rủi ro
Khóa học “Quản trị dự án” tại Smartrain.vn sẽ giúp bạn kiến thức và phương pháp để quản trị thành công.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: KHÁI LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Bài 1Khái luận về dự án
Bài 2Khái luận về quản trị dự án
Bài 3Nhà quản trị dự án
MODULE 2: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN
Bài 1Khái quát một số nội dung chủ yếu của dự án kinh doanh
Bài 2Mục đích, yêu cầu và các căn cứ xây dựng dự án
Bài 3Trình tự xây dựng dự án
Bài 4Khái quát về công tác thẩm định dự án của các cơ quan có thẩm quyền
MODULE 3: PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Bài 1Phân tích kỹ thuật
Bài 2Phân tích tài chính
Bài 3Phân tích kinh tế
MODULE 4: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Bài 1Các hình thức tổ chức dự án và việc lựa chọn hình thức tổ chức dự án
Bài 2Quản trị thời gian và tiến độ dự án
Bài 3Điều phối các nguồn lực dự án
Bài 4Quản trị chất lượng dự án
MODULE 5: QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN
Bài 1Rủi ro trong hoạt động dự án
Bài 2Khái niệm và nội dung của Quản trị rủi ro
Bài 3Điều phối các nguồn lực dự án
Bài 4Quản trị chất lượng dự án

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây