Phát triển doanh nghiệp

670

aa glihfsfsfsajfh

Bài 1: Sự điều hành nền kinh tế – các định chế tài chính của 1 quốc gia
Bài 2: Xuất khẩu lạm phát
Bài 3: Các cuộc khủng hoảng kinh tế
Bài 4: Các chỉ số quan trọng trong nền kinh tế
Bài 5: Lịch sử các nền kinh tế
Bài 6: Các thế lực ngầm điều khiển nền kinh tế toàn cầu
Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp- Thách thức thực tại
Bài 8: Toàn cầu hóa – Các hiệp định quốc tế
Bài 9: Các giai đoạn phát triển của các doanh nghiệp trên các quốc gia
Bài 10: Văn hóa của thị trường lao động đặc trưng trên từng quốc gia
Bài 11: Sự khác biệt về tư tưởng của các quốc gia
Bài 12: Thực trạng khởi nghiệp tại Việt Nam
Bài 13: 3 chủ thể quan trọng của phát triển kinh tế của doanh nghiệp
Bài 14: Những cơ hội khởi nghiệp tại Việt Nam
Bài 15: Việt Nam có thể hóa rồng!
Bài 16: Tư tưởng về sứ mệnh thành lập doanh nghiệp
Bài 17: Các quan điểm tôn giáo ứng dụng trong kinh doanh
Bài 18: Tư tưởng về đạo đức trong kinh doanh
Bài 19: Tư tưởng về sự phụng sự xã hội
Bài 20: Tử tưởng về họ nhím của công ty
Bài 21: Tư tưởng về quản trị
Bài 22: Tư tưởng về thành công- thành danh
Bài 23: Tư tưởng về lựa chọn thời điểm
Bài 24: Tư tưởng về vốn
Bài 25: Tư tưởng về tìm chuyên gia
Bài 26: Tử tưởng về lựa chọn kênh cần làm thương hiệu cá nhân
Bài 27: Tư tưởng về big data
Bài 28: Tư tưởng về sự phù hợp
Bài 29: Tư tưởng về thu hút- giữ và dùng người tài: Sân chơi
Bài 30: Tư tưởng về đào tạo
Bài 31: Tư tưởng win-win
Bài 32: Tư tưởng từ 0 đến 1 và từ 1 đến vĩ đại
Bài 33: Tư tưởng Vú nuôi trong kinh doanh
Bài 34: Tư tưởng về chọn đồng sáng lập
Bài 35: Hiểu đúng để đặt mình vào Kim tứ đồ
Bài 36: Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
Bài 37: Các chú ý về pháp lý khi thành lập công ty
Bài 38: Các loại hình công ty
Bài 39: Sơ đồ công ty
Bài 40: Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong 1 công ty
Bài 41: Xây dựng luật chơi cho doanh nghiệp
Bài 42: Mẫu báo cáo
Bài 43: Môi trường làm việc
Bài 44: Văn hóa doanh nghiệp
Bài 45: Business Model Canvas
Bài 46: Ma trận SWOT
Bài 47: OKR là gì ? Hiểu, Thiết lập và Thực thi OKR hiệu quả
Bài 48: Công đoàn công ty
Bài 49: Quản trị truyền thông nội bộ
Bài 50: Tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tiêu lệnh
Bài 51: Quản trị chung
Bài 52: Các loại hợp đồng thương mại
Bài 53: Quản trị giấy tờ công văn điện tử
Bài 54: Hệ thống ISo của công ty
Bài 55: Hệ thống 5S của công ty
Bài 56: Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế
Bài 57: Chuỗi giá trị của công ty
Bài 58: Ma trận SWOT- PSQM
Bài 59: Quản trị chiến lược
Bài 60: Ma trận BCG- chiến lược sản phẩm- Đóng gói sản phẩm
Bài 61: Triển khai BSC-KPI
Bài 62: Phân bổ mục tiêu KPI cho thành viên các bộ phận
Bài 63: Lương 3P- Xây dựng thang bảng lương
Bài 64: Triển khai KPI + KRO
Bài 65: Kaizen- Kaiban- lean production
Bài 66: PDCA doanh nghiệp
Bài 67: Mô hình vận hành tự động hóa doanh nghiệp
Bài 68: Kế hoạch kinh doanh
Bài 69: Tài chính quản trị
Bài 70: Kế toán quản trị
Bài 71: Marketing- Bán hàng
Bài 72: Quản trị sản xuất
Bài 73: Quản trị nhân sự
Bài 74: Khung năng lực của các bộ phận- doanh nghiệp- quy tắc chiếc thùng gỗ
Bài 75: Mô tả công việc
Bài 76: Sổ tay nhân viên
Bài 77: Quy trình tuyển tạo dụng giữ thải
Bài 78: Xếp loại nhân viên
Bài 79: Kiểm soát nội bộ
Bài 80: Xây dựng luật thưởng, phạt, sa thải
Bài 81: Đào tạo nội bộ
Bài 82: Phân khúc khách hàng
Bài 83: Hệ thống chăm sóc khách hàng CRM
Bài 84: Chuỗi cung ứng
Bài 85: Quản lí kho – bãi
Bài 86: Hệ thống quản trị tri thức
Bài 87: Quản trị rủi ro
Bài 88: Quản trị chất lượng
Bài 89: Kênh phân phối
Bài 90: Quản trị mối quan hệ với công ty- khách hàng- chuyên gia- nhà cung ứng..
Bài 91: Phát triển quản trị thương hiệu
Bài 92: Quản lý chuỗi
Bài 93: Nhượng quyền thương hiệu
Bài 94: Định giá công ty
Bài 95: Huy động vốn trước IPO
Bài 96: Niêm yết trên sàn chứng khoán
Bài 97: Cải tiến, Tái cơ cấu, tái cấu trúc
Bài 98: Tái tạo và kế nghiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây