Mối Liên Hệ Giữa Triết Học Và Lý Thuyết Đấng Sáng Thế

317
Triết học

Lý thuyết Đấng Sáng Thế được vận hành bởi các quy luật dùng để giải thích toàn bộ vũ trụ.

Hãy dùng những quy luật của thuyết đấng sáng thế để giải quyết các câu hỏi lớn của triết học.

Chúng ta hiểu vấn đề như sau:

A: Vật chất và ý thức chỉ là 1 phần của Nhị Nguyên, và nó không dừng lại ở đó, nếu bám vào Nhị nguyên thì chúng ta cãi nhau đến mai. Qua nhị nguyên mà nhận ra Tam Nguyên, đấy là lúc chúng ta sẽ hiểu sẽ có điểm 0, tại đó là nơi giao nhau của vật chất và ý thức đó là linh hồn.

B: Con Người có nhận thức được thế giới hay không?

Con người không những nhận thức được thế giới thông qua tuệ lực của mình mà còn có thể sáng tạo thế giới. Nếu nói về cõi Người là cõi con người chúng ta thì con người nhận thức thế giới tương đương với phần tuệ của kiếp người. Nói chung là hữu hạn.

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ)=> Luật hấp dẫn và luật nhân quả sẽ giải thích về mối liên hệ này tốt hơn.

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật => Đề cập tương tự chiều tiến hóa của tuệ.

3 quy luật của sự phát triển => Thực ra là Nhị Nguyên, Tam Nguyên và Nhân-Duyên-Nghiệp-Quả.

6 cặp phạm trù nó là hệ quả của Nhị Nguyên

Thực ra triết học chỉ là một phần nhỏ nằm trong 12 quy luật lớn của vũ trụ mà thôi: Luật của 1, Nhị Nguyên, Tam Nguyên, Luật Nhân Quả, Luật Hấp Dẫn, Luật Vô Thường, Luật Tập Trung, Luật Nhất Quán (bổ trợ cho luật tập trung), Luật Trong Ngoài (bổ trợ cho luật tập trung), Luật Luân Hồi, Luật Diễn Sinh, Luật Nỗ Lực Tối Thiểu hay Luật Tiến Hóa Tuệ Lực.

Nắm vững được 12 quy luật này, chúng ta sẽ nắm được triết học và giải thích được những vấn đề triết học không giải thích được.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây