Luật Nhất Quán

179
Luật nhất quán

Luật Nhất Quán là một chủ đề rất quan trọng, nằm trong nội dung buổi trò chuyện thứ 2 của tôi và đấng sáng thế về các quy luật quan trọng nhất để vận hành vũ trụ. Mỗi quy luật tôi được đặt 9 câu hỏi. Và đây chính là nội dung buổi hỏi đáp của tôi và Đấng sáng thế về luật Nhất Quán.

Tôi-1: Thưa Người Nhất Quán là gì vậy?

Người: Nhất Quán tức là bất biến với mọi hoàn cảnh.

Tôi 2: Thưa Người, Luật Nhất quán sử dụng để làm gì vậy ạ?

Người: Luật Nhất Quán là con đẻ của Luật Nhân Quả và Luật Trong Ngoài, để giúp các con có thể phân biệt được đâu là Nghiệp thật và đâu là giả Nghiệp mà kết nối.

Tôi 3: Giả Nghiệp là như thế nào thưa Người, con thực sự chưa rõ?

Quả của Nghiệp là lời nói, là hành động.

Nhưng không phải lời nói nào cũng là Nghiệp, không phải hành động nào cũng là Nghiệp.

Lời nói có thể là Giả Nghiệp (không đúng bản chất), Hành động cũng có thể là Giả Nghiệp.

Con người tương tác với nhau bởi lời nói và hành động, chính vì không nhận biết được đâu là lời nói thật lòng (nghiệp) đâu là lời nói dối trá.

Những người xấu mà thường nói xấu, hành động xấu thì nhìn là thấy là biết.

Nhưng có người xấu nhưng mà họ lại thường nói tốt, hành động tốt thì thường khó nhận biết ra là vậy.

Khi mà chúng ta không phân biệt được đâu là Nghiệp, đâu là giả Nghiệp thì thường bị lừa.

Các con còn trẻ, chưa đủ căn cơ để nhìn thấu.

Nhưng có 1 điểm giao để phân biệt đâu là nghiệp đâu là giả nghiệp chính là sự nhất quán. Sự nhất quán trong thân, khẩu, ý.

Tôi-4: Như vậy, Nhất Quán là một trạng thái biểu hiện của Nghiệp phải không thưa Người?

Người: Đúng vậy, Đã là Nghiệp thì phải nhất quán. Nếu không nhất quán thì chắc chắn là “giả Nghiệp”.

Tôi-5: Sự nhất quán trong thân-khẩu-ý biểu hiện cụ thể như thế nào thưa Người?

Người: Nghiệp được lưu trữ trong tiềm thức, Nghiệp phản xạ rất nhanh, khác với ý thức.

Lời nói của con thường ngày chỉ biểu hiện 10% là của Nghiệp trong tiềm thức, 90% là của ý thức có chủ đích.

Hành động của con thường ngày thì biểu hiện 90% của Nghiệp tiềm thức, 10% là của ý thức có chủ đích.

Như vậy, biểu hiện của Nghiệp hay quả của Nghiệp là cả lời nói và hành động. Nhưng nhìn vào hành động sẽ thấy rõ hơn.

Nên muốn xem người ấy là ai, cứ xem cách họ làm.

Và mọi hành động của phần thân, hay phần lời nói, hay phần ý đều có chung phần Nghiệp trong tiềm thức chi phối. Nên bất cứ làm việc gì, đều bị chi phối chung của Nghiệp. Nếu đã có Nghiệp, con sẽ làm mọi việc sẽ nhất quán như nhau.

Và cách làm một việc như cách mọi việc là vậy.

Tôi-6: Có khi nào rơi vào vùng của 10% hành động là ý thức có chủ đích mà vẫn nhất quán không thưa Người?

Người: Điều đấy là chắc chắn rồi con. Nó vẫn diễn ra hàng ngày mà con.

Tôi-7: Như vậy, con vẫn có thể bị lừa thưa Người?

Người: Lừa cũng chính là để con học, nếu con phải chứng thì con vẫn bị lừa. Nhưng hãy đón nhận nó, nó chính là liều thuốc giúp con trưởng thành và nhìn thấu được lòng người đấy. Là bước đệm để con không cần bị lừa mà vẫn hiểu cảm giác bị lừa.

Tôi-8: Có cách nào để con hạn chế tốt nhất “giả Nghiệp” không thưa Người?

Người: Bằng cách check tiềm thức của họ: Hỏi dồn, hỏi ngược dò nghiệp xấu.

Nghiệp lưu trong tiềm thức, lời nói là quả của Nghiệp mới có thể trả lời nhanh các câu hỏi dồn dập của con.

Nghiệp xấu bị che bởi hành động xấu, nếu chúng ta mở đường hươu sẽ chạy ra, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ. Đưa ra một quan điểm của mình nhưng ngược chiều để hỏi ý kiến của họ.

Tôi-9: Như vậy, con có thể áp dụng luật nhất quán như thế nào cho tốt nhất, thưa Người?

Người: Con cần nắm rõ 3 trường hợp áp dụng của luật nhất quán:

Trường hợp 1: Kiểm tra người tốt, người xấu

Con dùng để dò Nghiệp của người khác. Tránh trường hợp đoán nhầm hoặc bị lừa:

Muốn biết được lòng người (nghiệp) con làm 4 việc:

Thứ nhất: Xem cách họ làm 1 việc, đoán ra nhiều việc.

Thứ 2: Check tiềm thức của họ bằng cách hỏi dồn. Hỏi nhanh thì ý thức không suy nghĩ kịp, tiềm thức sẽ hiện ra.

Thứ 3: Bằng cách hỏi ngược. Dưa ra 1 quan điểm trái chiều và đồng ý với nó. Con sẽ dò được. Nếu họ nhất quán, họ sẽ phản biện lại con.

Thứ 4: Tốt nhất: Để họ làm và quán sát. 90% hành động là không chủ đích và từ trong tiềm thức.

Trường hợp 2: Quán sát hàng ngày luyện thuật nhìn người và biết cách đối đãi với người.

Quán sát để nhìn xem cách người tốt hành động và cách người tốt giả tạo hành đồng các con sẽ thấy, họ không tránh khỏi luật nhất quán.

Và nếu để đúc kết:

Người làm Nghiệp lớn là người có tính nhất quán cao. Bất biến.

Thấy người tốt thì là phải chân quý.

Thấy người xấu, người giả tốt thì phải biết cách rời dần ra mà không phán xét, oán hận.

Trường hợp 3: Muốn được người khác nhìn đúng, đánh giá đúng, tránh trường hợp thật giả lẫn lộn.

Phải tạo được Nghiệp hay thói quen tốt, con cần phải có sự nhất quán, không dễ dàng thay đổi, bất biến.

Sự nhất quán này cần được thể hiện một cách đồng nhất về thân khẩu ý. Tránh Nghĩ một đường làm một nẻo.

Luôn ưu tiên hành động hơn là lời nói. Làm nhiều hơn nói.

Hãy nhớ, khi con làm nhiều hơn nói, ta sẽ gửi những người tốt thực sự, biết nhìn người đến với con.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây