Luật Nhân – Duyên – Nghiệp – Quả

151
Nhân quả

Luật Nhân-Duyên-Nghiệp-Quả là một chủ đề rất quan trọng, nằm trong nội dung buổi trò chuyện thứ 2 của tôi và đấng sáng thế về các quy luật quan trọng nhất để vận hành vũ trụ. Mỗi quy luật tôi được đặt 9 câu hỏi. Và đây chính là buổi hỏi đáp thứ 2 của tôi và Đấng sáng thế về Luật Nhân-Duyên-Nghiệp-Quả.

Tôi-1: Thưa Người, Luật Nhân Quả là gì vậy?

Người: Là cách ta kết nối vũ trụ lại với nhau.

Nghiệp là mắt xích để vạn vật kết nối với nhau. Những mắt xích kết nối là “Nghiệp” sẽ được tạo ra trước. Nhờ lực hấp dẫn mà vạn vật kết nối với nhau, thông qua mắt xích Nghiệp này.

Quả là cách mà vạn vật hành xử với nhau.

Tôi-2: Như vậy những mắt xích kết nối “Nghiệp” chính là sự rung động phải không thưa Người?

Người: Đúng rồi con trai, chính là sự rung động, tương ứng với 1 tần số rung động. Nên có thể gọi “Nghiệp” là rung động riêng.

Tôi-3: Làm sao để có thể tạo ra “Nghiệp” được thưa Người?

Người: Hãy tập trung suy nghĩ, năng lượng vào một việc, đến khi nào mọi suy nghĩ đều xoay quanh nó, nó ảnh hưởng và chi phối tới mọi hành động của con. Khi đó “Nghiệp” sẽ hình thành.

Con có thể hiểu “Nghiệp” như 1 thứ mà con “đau đáu” hàng ngày, hàng đêm nó co khuynh hướng chỉ đạo hướng dẫn hành động của con, nó có thể được xem như là “thói quen” của con.

Nếu lúc nào con cũng “đau đáu” nghĩ về người yêu của con. Thì người yêu chính là Nghiệp của con.

Nếu lúc nào con cũng “đau đáu” về kinh doanh, chết cũng không từ, thì kinh doanh là Nghiệp của con.

Nếu game nào cũng khiến con “đau đáu” về nó, thì game đấy chính là nghiệp của con.

Tôi-4: Vậy làm sao để con có thể tập trung suy nghĩ và năng lượng vào 1 việc để tạo được Nghiệp thưa Người?

Người: Luật tập trung sẽ giúp con có thể tạo được nghiệp, nhưng trước tiên con cần bắt đầu từ “Nhân”.

Mọi thứ con suy nghĩ đều là 1 nhân, nó thúc đẩy khiến con hành động, nếu con đủ duyên (đủ tinh tấn, đủ tập trung) thì con sẽ tạo được Nghiệp.

Mọi thứ đều khởi thủy từ suy nghĩ của con, từ đó đủ duyên sẽ tạo được nghiệp.

Cũng vì như vậy:

Gieo một suy nghĩ tốt con sẽ gặt 1 hành động tốt.

Gieo một hành động tốt con sẽ gặt một thói quen tốt (nghiệp tốt).

Gieo 1 nghiệp tốt con sẽ nhận được một quả tốt là vậy.

Tôi-5: Tại sao, Quả là cách vạn vật hành xử với nhau thưa Người?

Người: Nghiệp cũng là quả, là Quả đầu tiên, quả này sẽ liên tục lớn lên…

Cái “đau đáu” như thế nào thì đấy chính là Quả đầu tiên của Nghiệp. Quả này sẽ phát triển thành những quả lớn hơn.

Con đau đáu “yêu thương” vợ con. Thì cái “yêu thương” chính là “quả đầu tiên”.

Khi con đau đáu “giận dữ, sân hận” một ai đó. Thì cái “giận dữ, sân hận” đó chính là quả đầu tiên.

Khi con đau đáu “đố kị ghen tị” một ai đó. Thì cái “đố kị” đó chính là quả đầu tiên.

Khi con đau đáu “ngạo mạn xem thường” một ai đó. Thì cái “ngạo mạn xem thường” đó chính là quả đầu tiên.

Các trạng thái: Giận dữ, sân hận, đố kị ghen tị, ngạo mạn xem thường, yêu thương đều là các trạng thái của tâm.

Như vậy khi bắt đầu có nghiệp, thì đồng thời chúng ta tạo ra một trạng thái cảm xúc rung động liên tục của “tâm”

Trong “tâm” con chứa vô lượng Nghiệp hay vô lượng Quả đầu tiên là vậy. Những quả đầu tiên trong tâm này sẽ lớn lên biểu hiện ra ngoài thành những hành động nhẹ, rồi hành động mạnh hơn, càng ngày càng lớn sau này.

Những hành động này của con sẽ tác động lên những người khác, lên sinh cảnh. Khi đó, những phản ứng của họ trước những hành động của con sẽ chính là “Quả” mà con phải nhận.

Và những phản ứng này chính là cách vạn vật hành xử với nhau khi được kết nối bởi lực hấp dẫn.

Tôi-6: Tại sao gieo một nghiệp tốt lại thu được 1 quả tốt

Những gì đang đến với con thì cũng chính là những quả mà con phải nhận từ hoạt động chi phối bởi “Nghiệp” trong con.

Và mặc nhiên, chúng ta đến với nhau bởi nghiệp nên gieo nhân nào chúng ta sẽ gặp quả đó. Gieo hạt thóc con sẽ nhận được cây lúa, Gieo hạt ngô con sẽ nhận được cây ngô, gieo hạt gió con sẽ nhận được bão là vậy.

Muốn thay đổi quả, con chỉ cần chuyển Nghiệp, chuyển tâm thì những thứ tốt đẹp sẽ đến với con.

Tôi-7: Thưa Người, làm sao để con có thể phát được Nghiệp vào mạng lưới kết nối vũ trụ?

Người: Thông qua: Thân, khẩu, ý!

Tôi 8: Làm sao để con có thể chuyển được Nghiệp thưa Người?

Người: Tu chuyển tâm! Con xem lại nội dung buổi đối thoại lần đầu của ta và con.

Tôi 9: Thưa người, có hàng vô lượng Nghiệp trong con từ vô lượng kiếp, làm sao để con có thể tu hết được số lượng nghiệp lớn như vậy?

Người: Con người có vô lượng Nghiệp xấu, nhưng bị chi phối mạnh nhất bởi lục tâm độc trong lục đạo luân hồi: Sân hận (cõi địa ngục), tham lam (cõi ngạ quỷ), Ngu si (cõi súc sinh), hưởng thụ (cõi người), đố kị (cõi atula), ngạo mạn (cõi trời).

Con bám vào, chỉ cần thay đổi được lục tâm này con sẽ thay đổi được nghiệp, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con.

Trong diễn sinh, hệ tư tưởng của xác suất chính là thể hiện điều này: Hãy tập trung vào điều quan trọng có tính quyết định trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây