Luật Mâu Thuẫn – Nguồn Gốc Của Sự Phát Triển

747
mâu thuẫn

Để trả lời 2 câu hỏi lớn:

  • A. Mối tương quan giữa vật chất và ý: Vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?
  • B: Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra 2 nguyên lý (giống như tiên đề, mặc định đúng), 3 quy luật và 6 cặp phạm trù.

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ).

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật

3 quy luật của sự phát triển

Quy luật 1: Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Quy luật 2: Thay đổi, tích lũy đủ về lượng -> chất mới.

Quy luật 3: Phủ định của phủ định.

===============

6 cặp phạm trù:

Cặp 1: Cái chung-cái riêng

Cặp 2: Nguyên nhân-kết quả

Cặp 3: Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Cặp 4: Nội dung và hình thức

Cặp 5: Bản chất và hiện tượng

Cặp 6: Thực tiễn và lý thuyết.

===========================

Luật mâu thuẫn chính là quy luật đầu tiên trong 3 quy luật của sự phát triển. Là nguyên nhân, nguồn gốc của sự phát triển.

Luật mâu thuẫn là luật để tìm ra các luật tối cao hơn, luật của vạn vật, luật của vũ trụ

Khi không may bạn gặp 10 người Thanh Hóa ai cũng làm bạn không vừa lòng, có thể họ không tốt với bạn, bạn có thể kết luận luôn là “dân Thanh Hóa rất xấu”. Nhưng mình tin, khi bạn gặp mình, bạn sẽ thấy kết luận đó không còn đúng nữa, bạn sẽ thấy mâu thuẫn.

Một tấm bằng tốt có thể tìm được một công việc tốt, lương cao. Nhưng từ khi đi phỏng vấn, bạn đã có thể thấy có cái gì đấy mâu thuẫn, đặc biệt khi chúng ta trực tiếp làm việc, uy lực của tấm bằng đã giảm đi rất nhiều, chúng ta sẽ thấy nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn.

Khi chúng ta đúc kết, giác ngộ ra một quy luật. Thông thường quy luật này chỉ giải thích được một lượng các hiện tượng, nhưng sẽ không phải là tất cả. Chính cái không phải là tất cả đấy sẽ làm chúng ta nảy sinh ra mâu thuẫn.

Chính mâu thuẫn này giúp chúng ta tìm ra các quy luật tổng quát hơn, cao hơn. Đến cuối cùng chính là các quy luật chung vận hành toàn bộ vũ trụ, vạn vật. Đây cũng chính là chiều tiến hóa hay phát triển của tuệ. Nói mâu thuẫn là nguồn gốc cho sự phát triển.

Con người muốn phát triển thì phải phát sinh mâu thuẫn

Mâu thuẫn thực ra đấy chính là vấn đề. Có 3 nhóm người đối đối diện với vấn đề:

Nhóm 1: Có những người không nhận ra mình có vấn đề.

Nhóm 2: Có những người nhận ra vấn đề khi nó xảy đến với mình thuộc tuýp người bị động, tầm nhìn ngắn hạn.

Nhóm 3: Có những người có khả năng nhận ra vấn đề từ trước khi vấn đề xảy ra, giải quyết vấn đề từ trong nhân (mất ít năng lượng và nguồn lực nhất). Đây là tuýp người chủ động và có tầm nhìn.

Bạn thuộc nhóm nào?

Nếu muốn là người nhóm 3, bạn phải là con người có mức độ ưu tiên cho việc lập kế hoạch. Hãy tập dần thói quan với việc hoạch định để thực hiện mục tiêu một cách rõ ràng, bạn sẽ sớm thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây