Luật Mâu Thuẫn – Nguồn Gốc Của Sự Phát Triển

123
mâu thuẫn

Đây là một vấn đề liên quan đến triết học. Nên trước tiên mình tóm tắt nhanh một chút về triết học đã được dạy trong trường đại học để các bạn nắm được.

Triết học là bộ môn nghiên cứu trả lời 2 câu hỏi lớn:

  • A. Mối tương quan giữa vật chất và ý: Vật chất có trước hay ý thức có trước, cái nào quyết định cái nào?
  • B: Con người có thể nhận thức được thế giới hay không?

Để trả lời câu hỏi A, con người xây dựng ra thế giới quan (quan điểm về thế giới) khác nhau nên chia thành các trường phái khác triết học khác nhau:

  • Vật chất có trước, ý thức có sau chúng ta có thế giới quan duy vật.
  • Ý thức có trước, vật chất có sau, chúng ta có thế giới quan duy tâm.

Khi nghiên cứu một thực thể, chúng ta lấy nó ra, tách riêng nó, để nó đứng yên-> rồi đúc kết, kết luận: Chúng ta sử dụng phương pháp luận siêu hình.

Khi nghiên cứu một thực thể, chúng ta không tách biệt nó với thế giới, để nó vận động tự nhiên -> Rồi đúc kết, kết luận: Chúng ta sử dụng phương pháp luận siêu hình.

===================

Sau đó thì chúng ta nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Bao gồm: 2 nguyên lý (giống như tiên đề, mặc định đúng), 3 quy luật và 6 cặp phạm trù.

===============

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ).

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật

===============

3 quy luật của sự phát triển

Quy luật 1: Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Quy luật 2: Thay đổi, tích lũy đủ về lượng -> chất mới.

Quy luật 3: Phủ định của phủ định.

===============

6 cặp phạm trù:

Cặp 1: Cái chung-cái riêng

Cặp 2: Nguyên nhân-kết quả

Cặp 3: Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Cặp 4: Nội dung và hình thức

Cặp 5: Bản chất và hiện tượng

Cặp 6: Thực tiễn và lý thuyết.

===========================

Như vậy thực ra toàn bộ những quy luật mà chúng ta được biết đều có thể giải quyết các câu hỏi lớn của triết học.

Chúng ta hiểu vấn đề như sau:

A: Vật chất và ý thức chỉ là 1 phần của Nhị Nguyên, và nó không dừng lại ở đó, nếu bám vào Nhị nguyên thì chúng ta cãi nhau đến mai. Qua nhị nguyên mà nhận ra Tam Nguyên, đấy là lúc chúng ta sẽ hiểu sẽ có điểm 0, tại đó là nơi giao nhau của vật chất và ý thức đó là linh hồn.

B: Con Người có nhận thức được thế giới hay không?

Con người không những nhận thức được thế giới thông qua tuệ lực của mình mà còn có thể sáng tạo thế giới. Nếu nói về cõi Người là cõi con người chúng ta thì con người nhận thức thế giới tương đương với phần tuệ của kiếp người. Nói chung là hữu hạn.

Trong đó 2 nguyên lý bao gồm:

Nguyên lý 1: Mối liên hệ phổ biến (tất cả sự vật hiện tượng đều tương quan đến nhau, không riêng rẽ)=> Luật hấp dẫn và luật nhân quả sẽ giải thích về mối liên hệ này tốt hơn.

Nguyên lý 2: Về sự phát triển: Liên tục phát triển theo chiều xoắn ốc đi lên và nó tuân theo 3 quy luật => Đề cập tương tự chiều tiến hóa của tuệ.

3 quy luật của sự phát triển => Thực ra là Nhị Nguyên, Tam Nguyên và Nhân-Duyên-Nghiệp-Quả.

6 cặp phạm trù nó là hệ quả của Nhị Nguyên

Thực ra triết học chỉ là một phần nhỏ nằm trong 9 quy luật lớn của vũ trụ mà thôi: Luật của 1, Nhị Nguyên, Tam Nguyên, Luật Nhân Quả, Luật Hấp Dẫn, Luật Vô Thường, Luật Tập Trung, Luật Nhất Quán, Luật trong ngoài.

Nắm vững được 9 quy luật này, chúng ta sẽ nắm được triết học và giải thích được những vấn đề triết học không giải thích được.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây