Luật doanh nghiệp

23

Pháp luật cho chủ doanh nghiệp

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Bạn là người điều hành doanh nghiệp, bạn luôn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động doanh nghiệp. Vì vậy, để hoạt động có hiệu quả theo chức năng và Luật định thì người chủ doanh nghiệp cần phải nắm vững kiến thức về luật.

Hiện nay, xu hướng hội nhập nền kinh tế toàn cầu đã và đang đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp để tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Đối diện với những thách thức này đòi hỏi những người chủ doanh nghiệp phải có kỹ năng nhạy bén, nắm bắt cơ hội kinh doanh đặc biệt là nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Bài 1Các loại hình doanh nghiệp
Bài 2Các điều kiện thành lập doanh nghiệp
Bài 3Thủ tục nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, thủ tục sau đăng kí doanh nghiệp
Bài 4Case study: Các quy định về thành lập doanh nghiệp
MODULE 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
Bài 1Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nội bộ doanh nghiệp
Bài 2Thiết kế mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp
Bài 3Soạn thảo văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp
Bài 4Trách nhiệm của người quản lí, điều hành doanh nghiệp
Bài 5Case study: Những quy định về tổ chức, quản lý nội bộ doanh nghiệp
MODULE 3: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
Bài 1Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp
Bài 2Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Bài 3Case study: Quy định pháp luật về tổ chức lại doanh nghiệp
MODULE 4: NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Bài 1Điều kiện giải thể doanh nghiệp
Bài 2Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Bài 3Case study: Những quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp
MODULE 5: NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Bài 1Các dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
Bài 2Thủ tục giải quyết phá sản
Bài 3Case study: Những quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp
MODULE 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC LẠI VÀ CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP
Bài 1Tạm ngừng kinh doanh
Bài 2Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 3Xử lý việc thiếu thuế, hoàn thuế và một số quy định khác
Bài 4Case study: Một số vấn đề liên quan đến tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp

=====

Kiến thức Luật điều hành DN

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Như các bạn đã biết, hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục đích sinh lợi song luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, các quan hệ kinh doanh đan xen mỗi ngày lại thêm phức tạp, việc trang bị các hiểu biết cơ bản về môi trường pháp lý kinh doanh sẽ là nền tảng quan trọng giúp những người quản lý, điều hành doanh nghiệp đưa doanh nghiệp của mình phát triển, phòng tránh rủi ro pháp lý.

Trong khóa học này, chuyên gia sẽ đồng hành cùng các bạn cập nhật các kiến thức Luật cho điều hành doanh nghiệp qua các nội dung cụ thể: Pháp luật về doanh nghiệp; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; Pháp luật về cạnh tranh; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại; Pháp luật lao động; Pháp luật thuế.

=====

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
Bài 1Các loại hình doanh nghiệp
Bài 2Chế độ pháp lý và con dấu
Bài 3Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp
Bài 4Case study: Pháp luật về doanh nghiệp
MODULE 2: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
Bài 1Các loại hợp đồng trong doanh nghiệp
Bài 2Giao kết hợp đồng
Bài 3Các rủi ro phát sinh từ hợp đồng thường gặp
Bài 4Case study: Pháp luật về hợp đồng
MODULE 3: PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH
Bài 1Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh
Bài 2Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Bài 3Case study: Pháp luật về cạnh tranh
MODULE 4: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH
Bài 1Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh thương mại và yêu cầu việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại
Bài 2Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại
Bài 3Case study: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
MODULE 5: PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
Bài 1Hợp đồng lao động
Bài 2Chế độ lương, phụ cấp lương và thưởng trong doanh nghiệp
Bài 3Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Bài 4An toàn lao động,vệ sinh lao động
Bài 5Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Bài 6BHXH, BHYT, BHTN
Bài 7Case study: Pháp luật về lao động
MODULE 6: PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Bài 1Khái quát chung về thuế
Bài 2Hệ thống thuế Việt Nam
Bài 3Trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam
Bài 4Case study: Pháp luật về Thuế

=======

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây