Luật Của Sinh Cảnh Diễn Sinh

810
Vũ trụ diễn sinh

Vũ trụ có 2 chiều diễn sinh:

Một chiều diễn sinh theo vật chất, tạo ra sinh cảnh. Sinh cảnh vận hành theo bộ máy thiên cơ biến đổi không ngừng.

Bằng việc tổ hợp các loại cảm xúc: cảm xúc 1, cảm xúc 2, cảm xúc 3,… Ở mỗi kiếp người, tổ hợp các cảm xúc lại với nhau sẽ tạo thành một lập trình của diễn sinh, từ đó con đối mặt và loại bỏ được các tâm độc, nâng cao tần số rung động, ngộ được quy luật vận hành của vũ trụ (Đạo) sẽ thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Một lập trình sẵn của con người sẽ phải trải qua các trạng thái của diễn sinh, chứa đựng các trạng thái gây nghiệp độc của tâm, nên các nguyên tố được lựa chọn để con người có thể “Ngộ” được các quy luật, từ đó vượt qua các tâm độc mà thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Sinh cảnh liên tục biến đổi, biến hóa biến các nguyên tố của bộ máy thiên cơ. Sinh cảnh càng về sau thì càng diễn sinh phức tạp bởi được tổ hợp thêm từ nhiều nguyên tố mới.

Tất cả các quy luật của vũ trụ đều ẩn trong vũ trụ diễn sinh này, cần có sự tinh tấn thực hành và đúc kết cuối cùng là ngộ dần ra các quy luật.

Khi hết 1 kiếp này con sẽ được lập trình lại dựa vào các nguyên tố cũ và những nguyên tố mới của sinh cảnh mới.

Những nguyên tố đã được chứng ở kiếp trước, thì xác suất gặp lại sẽ ít hơn (test lại), những nguyên tố phải chứng ở kiếp này sinh cảnh sẽ đưa đến để chứng cho bằng được. Nếu không chứng được, kiếp sau phải chứng tiếp.


Bài viết “Luật Sinh cảnh diễn sinh” là bài bổ trợ thứ 14 nằm trong chuỗi 50 bài bổ trợ phát triển bản thân:

Bài bổ trợ 1: Bạn Tin Vào Khoa Học Hay Tin Vào Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 2: Tôi đã trò chuyện với Đấng Sáng Thế
Bài bổ trợ 3: Tần số rung động
Bài bổ trợ 4: Luật của một – Bạn chính là thượng đế của chính bạn
Bài bổ trợ 5: Luật của 2: Nhị Nguyên (Âm Dương)
Bài bổ trợ 6: Luật của 3: Tam Nguyên
Bài bổ trợ 7: Luật hấp dẫn
Bài bổ trợ 8: Luật nhân – duyên – nghiệp – quả
Bài bổ trợ 9: Luật tập trung
Bài bổ trợ 10: Luật nhất quán
Bài bổ trợ 11: Luật trong ngoài
Bài bổ trợ 12: Luật luân hồi
Bài bổ trợ 13: Luật vô thường
Bài bổ trợ 14: Luật Sinh cảnh diễn sinh
Bài bổ trợ 15: Luật nỗ lực tối thiểu- luật tiến hóa của tuệ lực
Bài bổ trợ 16: Bí mật của sự may mắn
Bài bổ trợ 17: Phương pháp tăng tần số rung động riêng
Bài bổ trợ 18: Âm nhạc là người bạn, bác sĩ riêng của tâm trí
Bài bổ trợ 19: Những dấu hiệu nhận biết trạng thái rung động tâm linh của bạn
Bài bổ trợ 20: 6 giai đọan của sự thức tỉnh – giác ngộ
Bài bổ trợ 21: Ý thức – Vô thức – Tiềm thức
Bài bổ trợ 22: Sóng não
Bài bổ trợ 23: Cảm xúc chi phối sóng não, Hoocmon chi phối cảm xúc
Bài bổ trợ 24: Cảm giác – Cảm xúc – Tâm trạng – Tâm lý – Thái độ
Bài bổ trợ 25: Phương pháp kiếm soát những hoocmon quan trọng trong cơ thể bằng âm dương ngũ hành
Bài bổ trợ 26: Bộ não ghi nhớ thông tin như thế nào
Bài bổ trợ 27: Phương pháp dạy học phù hợp với não bộ
Bài bổ trợ 28: Phân loại nhóm người theo 4 nguyên tố Đất Nước Gió Lửa
Bài bổ trợ 29: 9 loại trí thông minh
Bài bổ trợ 30: 9 chỉ số thông minh quan trọng
Bài bổ trợ 31: Hiểu “ĐẠO”, hiểu “TỰ NHIÊN”
Bài bổ trợ 32: Ứng dụng âm dương trong phát triển bản thân và doanh nghiệp
Bài bổ trợ 33: Thần Kairos – Thần cơ hội
Bài bổ trợ 34: Tổng quan về triết học
Bài bổ trợ 35: Mối quan hệ giữa triết học và lý thuyết đấng sáng thế
Bài bổ trợ 36: Luật mâu thuẫn – Nguồn gốc của sự phát triển
Bài bổ trợ 37: Luật Lượng – Chất: Cách thức của sự phát triển
Bài bổ trợ 38: Quy luật phủ định của phủ định – Khuynh hướng của sự phát triển
Bài bổ trợ 39: Cái chung – Cái riêng
Bài bổ trợ 40: Cái bản chất – Hiện tượng
Bài bổ trợ 41: Nội dung – Hình thức
Bài bổ trợ 42: Tất nhiên – Ngẫu nhiên
Bài bổ trợ 43: Nguyên nhân – Kết quả
Bài bổ trợ 44: Khả năng – Hiện thực

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây