Kĩ năng tổ chức đại hội đồng cổ đông

24

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Trong nền kinh tế thị trường, việc chuyển nhượng doanh nghiệp, việc mua bán cổ phần, chứng khoán, việc đấu tranh giành quyền kiểm soát công ty diễn ra thường xuyên. Đôi khi, việc đấu tranh giành quyền kiểm soát công ty là khâu quyết định thành bại của chủ đầu tư. Bởi ít ai cảm chịu đầu tư số tiền lớn, chấp nhận rủi ro giao cho người không có năng lực, khả năng hay không có tín nhiệm điều hành doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó mà các chủ đầu tư thường phải đấu tranh giành quyền kiểm soát, điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với loại hình công ty cổ phần, muốn giành quyền kiểm soát, điều hành doanh nghiệp lại chính là việc sử dụng kỹ năng, pháp luật và thông qua họp đại hội đồng cổ đông để biểu quyết, giành quyền quyết định chiến lược phát triển, tổ chức hay bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao của doanh nghiệp.

Để giúp nhà đầu tư (bao gồm cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp) thực hiện chiến lược trên, thông qua khóa học “Kỹ năng tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần”, chúng tôi chia sẻ kiến thức cơ bản, kỹ năng: xác định tư cách cổ đông; quyền cổ đông; các vị trí, chức danh cần khống chế, kiểm soát; các khâu chuẩn bị, triệu tập, tiến hành, tổ chức đại hội; cách sử dụng mẫu biểu; các sơ xuất thường gặp; cách phản đối, hủy bỏ khi kế hoạch không thành…. Với các kiến thức, kỹ năng thu thập được từ khóa học, chắc chắn mọi học viên đều có thể tự tin tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần như mong đợi.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
MODULE 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bài 1Vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Bài 2Những khái niệm cơ bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông
Bài 3Công ty CP và các loại hình cổ phần
Bài 4Hình thức nhận quyền và quyền sở hữu cổ phần
Bài 5Phân biệt vai trò của HĐQT, BGĐ/Giám đốc và Ban kiểm soát trong cuộc họp ĐHĐCĐ
MODULE 2: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ – GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bài 1Công việc chính
Bài 2Lược mốc thời gian
Bài 3Tài liệu pháp lý và Thực trạng doanh nghiệp cho cuộc họp ĐHĐCĐ
Bài 4Thủ tục họp đại hội đồng cổ đông bất thường
Bài 5Tài liệu pháp lý và Thực trạng doanh nghiệp cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
Bài 6Người tham gia tổ chức họp ĐHĐCĐ
Bài 7Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS
Bài 8Chuẩn bị hậu cần cho cuộc họp ĐHĐCĐ
Bài 9Case study 1: Thủ tục pháp lý chuẩn bị cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông?
MODULE 3: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ – GIAI ĐOẠN 2: TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bài 1Công việc chính
Bài 2Gửi thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Bài 3Đối tượng được mời họp
Bài 4Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ
Bài 5Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ
Bài 6Case study 2: Hướng dẫn thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ
MODULE 4: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ – GIAI ĐOẠN 3: TIẾN HÀNH HỌP CUỘC HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bài 1Thể thức tiến hành họp
Bài 2Bầu chủ tọa, thư ký, kiểm phiếu
Bài 3Người triệu tập cuộc họp
Bài 4Thực hiện quyền dự họp thông qua Ủy quyền
Bài 5Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ
Bài 6Lấy ý kiến thông qua
Bài 7Hiệu lực các nghị quyết
Bài 8Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Bài 9Một số vấn đề thực tiễn
Bài 10Case study 3: Một số biểu mẫu hướng dẫn tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ
MODULE 5: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ – GIAI ĐOẠN 4: CÔNG BỐ VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN
Bài 1Công việc chính
Bài 2Công bố thông tin cuộc họp đại cổ đông đã thông qua
Bài 3Lưu giữ thông tin cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông
MODULE 6: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ – GIAI ĐOẠN 5: XEM XÉT PHẢN ĐỐI HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT
Bài 1Phản đối, hủy bỏ quyết định
Bài 2Thời hiệu khởi kiện
Bài 3Trình tự tố tụng
Bài 4Xác định quan hệ pháp luật, thẩm quyền
Bài 5Đơn kiện
Bài 6Thi hành án
Bài 7Lưu trữ hồ sơ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây