GÓI THÀNH VIÊN

Gói Thành Viên

Trở thành: Thành Viên

khi đăng ký 1 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Thành Viên Plus

khi đăng ký 3 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Doanh Nghiệp

khi đăng ký 6 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Doanh Nghiệp Plus

khi đăng ký 12 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói thành viên
Miễn Phí
Free
Thành Viên
500.000 đ/ Tháng
Thành Viên Plus
500.000 đ/ Tháng
Doanh Nghiệp
500.000 đ/ Tháng
Doanh Nghiệp Plus
500.000 đ/ Tháng
Đăng ký tối thiểu
Vô hạn
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
Hệ thống 10.000 + bài giảng phát triển bản thân, doanh nghiệp, đầu tư
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hệ thống tài liệu, quy trình xây dựng các phòng ban trong doanh nghiệp
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Hỗ trợ download tài nguyên marketing = 1/10 giá gốc
Câu lạc bộ đọc sách cùng MENTOR hàng tuần
Hỏi đáp 1-1 với MENTOR hàng tuần
Xây dựng website thương hiệu cá nhân
Xây dựng website công ty
Xây dựng website kinh doanh
Giảm giá 10%
Giảm giá 30%
Khóa học online trên Tri Thức Việt- diễn giả Mười Trịnh
Khóa học offline trên Tri Thức Việt- diễn giả Mười Trịnh
Giảm giá 40%
Giảm giá 50%
Giảm giá 60%
Giảm giá 70%
Diễn giả của hệ sinh thái Tri Thức Việt (CT nhân bản lãnh đạo)
Phải thi tuyển
Phải thi tuyển
Phải thi tuyển
Đội ngũ cố vấn, chuyên gia xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển KD
Hệ thống quản trị cá nhân: công việc, tài chính, sức khỏe (Sắp ra mắt)
Hệ tống CRM, ERP quản trị doanh nghiệp (Sắp ra mắt)