Giới Thiệu

Điều khoản này áp dụng cho tất cả người sử dụng website và các khóa học trực tuyến được cung cấp.
trithucviet.online cung cấp các khóa học trực tuyến trong nhiều lĩnh vực.

Đăng Ký và Tài Khoản

Người dùng phải đăng ký tài khoản để mua và truy cập khóa học.
Mỗi người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật.
Bảo mật tài khoản là trách nhiệm của người dùng.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trong khóa học, bao gồm video, tài liệu, và hình ảnh, là tài sản của chúng tôi hoặc được cấp phép hợp pháp.
Sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân, không được phép sao chép, phát tán, hoặc sử dụng thương mại.

Phí và Thanh Toán

Phí cho từng khóa học sẽ được thông báo rõ ràng trên website.
Thanh toán phải được thực hiện thông qua các phương thức thanh toán chấp nhận được.

Quyền Truy Cập và Hạn Chế

Quyền truy cập vào khóa học có thể bị hạn chế nếu vi phạm điều khoản này.
Chúng tôi có quyền thay đổi, ngưng cung cấp bất kỳ khóa học nào mà không cần thông báo.

Hoàn Tiền và Hủy Đăng Ký

Thanh toán đơn hàng thất bại

Trường hợp thanh toán thất bại do chuyển khoản dư, vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ xác nhận đơn hàng thành công và hoàn lại số tiền chuyển dư.

Trường hợp thanh toán thất bại do chuyển khoản thiếu, vui lòng chuyển khoản bổ sung đủ số tiền của đơn hàng và chụp màn hình chuyển khoản gửi cho Fanpage để được hỗ trợ xác nhận đơn hàng thành công.

Hủy đăng ký và hoàn tiền

Khách hàng có thể yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ lúc bắt đầu đăng ký. Vui lòng liên hệ với nhân viên thông qua Fanpage để được hỗ trợ.

Trách Nhiệm của Người Dùng

Người dùng có trách nhiệm tuân thủ tất cả quy định và điều khoản khi sử dụng dịch vụ.
Mọi hành vi gian lận, lạm dụng sẽ dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật trên website. Mọi sự thay đổi sẽ được thông báo tới email khách hàng đang sử dụng dịch vụ trả phí của chúng tôi (không bao gồm khách hàng sử dụng gói Trải Nghiệm).

Liên Hệ và Góp Ý

Mọi thắc mắc hoặc góp ý về dịch vụ, quý khách vui lòng nhắn tin trực tiếp cho Fanpage của chúng tôi hoặc gửi email đến địa chỉ trithucvietonline24h@gmail.com