Phát triển bản thân

HomeKhóa họcPhát triển bản thân

Online

Phát triển bản thân

PTBT-01: Kiến thức nền phát triển bản thân 1

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 3 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-02: Kiến thức nền phát triển bản thân 2

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 1 Student

Online

Phát triển bản thân

PTBT-03: Kĩ năng tổng hợp và đúc kết thông tin

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-04: Kĩ năng đọc sách

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-05: Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-06: Kỹ năng viết nội dung

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-07: Kỹ năng phỏng vấn

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-08: Quản trị thời gian

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-09: Giải quyết vấn đề

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-10: Ra quyết định

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-11: Thích ứng

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-12: Chịu áp lực

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-13: Giải quyết khủng hoảng

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-14: Quản trị các mối quan hệ

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-15: Bán hàng

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-16: Giao tiếp

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-17: Thuyết trình

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-18: Phản biện

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-19: Telesale

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-20: Quản trị sự thay đổi

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-21: Đàm phán

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-22: Quản trị cảm xúc

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-23: Xây dựng và thiết lập 5S

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-24: Làm việc và quản trị nhóm

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-25: Quản trị theo quá trình – Mục tiêu

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-26: Tổ chức công việc

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-27: Điều hành cuộc họp

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-28: Lãnh đạo + NLP

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-29: Giao việc – Ủy quyền

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-30: Kiểm tra

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Online

Phát triển bản thân

PTBT-31: Tuyển, dạy, dùng, giữ, thải nhân sự

500.000 đ

MIỄN PHÍ

 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

KHÓA HỌC OFFLINE

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-32: Q&A cùng Mười Trịnh chủ đề PTBT

2.000.000 ₫500.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-33: Định vị và định hướng bản thân

2.000.000 ₫1.000.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-34: Chiến lược nuôi nhím

2.000.000 ₫1.000.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-35: Top 10 kỹ năng quan trọng nhất trong khởi nghiệp

2.000.000 ₫1.000.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-36: Con Nhím 1: Sát thủ Sale

2.000.000 ₫1.000.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students

Offline

Phát triển bản thân

PTBT-37: Con Nhím 2: Marketing, SEO, Facebook, Google Ads, Youtube, Tiktok

9.000.000 ₫5.000.000 ₫
 • Mười Trịnh
 • 0 thảo luận
 • 0 Students