1. Giới Thiệu

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân trên website trithucviet.online.

2. Thông Tin Cá Nhân

Thu Thập Thông Tin Đăng Ký: Bao gồm tên, địa chỉ email và các thông tin khác khi người dùng đăng ký tài khoản.

Thông Tin Giao Dịch: Chi tiết về khóa học mà bạn mua và thông tin thanh toán.

Thông Tin Tương Tác: Thông tin về cách bạn sử dụng website, như các khóa học bạn tham gia và giao dịch bạn thực hiện, các thảo luận của bạn.

3. Sử Dụng Thông Tin Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ:

Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Giao Tiếp: Gửi thông tin về khóa học, cập nhật, hóa đơn và thông báo quan trọng đến bạn qua địa chỉ email.

An Ninh: Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các đối tác tin cậy giúp chúng tôi vận hành website, với điều kiện họ tuân thủ chính sách bảo mật này.

5. Bảo Mật Thông Tin

Áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.

6. Quyền Riêng Tư của Người Dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình. Có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến người dùng thông qua email.