Tôn giáo

Do Thái Giáo

Do Thái giáo là tôn giáo của người Do Thái ở vùng Trung Cận Đông, nay là đất nước Israel. Vùng Trung Cận Đông là vùng đất nằm tiếp giáp giữa 3 Châu lục: Á Châu, Âu Châu và Phi Châu, nên là giao điểm của các nền văn minh cổ. Đây là một tôn giáo độc thần cổ đại thuộc nhóm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham.

Đạo Giáo

1. Sơ lược về đạo giáo Đạo giáo (tiếng Trung: 道教) (Đạo nghĩa là con đường, đường đi, giáo là sự dạy dỗ) hay gọi...

Ấn Độ Giáo

Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới. Ấn Độ giáo còn hơn cả một tôn giáo. Đây là một nền văn hóa, một thói quen sống và một bộ quy tắc ứng xử. Điều này được phản ánh trong một thuật ngữ người Ấn Độ dùng để miêu tả Ấn Độ giáo: Sanatana Dharma, có nghĩa là niềm tin vĩnh cửu hay cách mà mọi thứ tồn tại (chân lý).

Bài viết mới

Tư tưởng lưu trữ

Quản trị dự án

Kiểm toán nội bộ