Trang chủ Tri thức nhân loại Học thuyết âm dương ngũ hành

Học thuyết âm dương ngũ hành

Nhân Tướng Học Chương 3: Mắt

Tổng quát về Mắt a) Các đặc ngữ về Mắt: Trong khoa xem tướng Mắt có nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo thuật ngữ của...

Nhân Tướng Học Chương 2: Lông Mày

Hồng diện âm thủy, trường mi hạ tố mao, triết yêu âm huyệt hạ, trường túc bất chi la

Nhân Tướng Học Chương 1: Đại Cương

1. Đại Cương Trán là phần mặt của Thượng Đình. Trong lĩnh vực cốt tướng học, Trán là phần bao bọc phía ngoài của tiền...

Kinh dịch: Bộ Sách Kinh Điển Của Văn Hóa Trung Quốc

Kinh Dịch là bộ môn khoa học cổ biểu thị sự vận động (Bộ kinh viết về sự dịch chuyển của mọi vật) của thế giới tự nhiên thông qua 2 khí Âm Dương. Thực tế thì quẻ dịch cũng chỉ bao gồm 2 vạch Âm Dương để biểu thị vận động của 2 khí thông qua hệ thống 64 quẻ dịch.

Bài viết mới

Tư tưởng lưu trữ

Quản trị dự án

Kiểm toán nội bộ