Nhóm kĩ năng 4

Giao Việc – Ủy Quyền

PHƯƠNG PHÁP GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN HIỆU QUẢ Ủy quyền và giao việc là hoạt động thường xuyên trong doanh nghiệp. Lãnh đạo không...

Tổ Chức Công Việc

Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả Bạn ngán ngẩm nhìn vào bàn làm việc với những mớ tài liệu chất ngất? Rất nhiều...

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp

1. Cơ sở lý luận:  1.1. Khái niệm cuộc họp:   - Theo nghĩa chung nhất, họp là sự tập hợp nhiều người một cách có...

Tài Chính Quản Trị

“Nhiều người trong chúng ta chi tiêu trước và sau đó tiết kiệm phần còn lại. Tuy nhiên, bí quyết tiết kiệm thành công là trả tiền cho bản thân trước khi trả tiền cho người khác.”

Sơ Đồ Công Ty

Phân chia bộ phận theo sản phẩm:

Lãnh đạo

Lãnh đạo là một thứ năng lực Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân Nguồn lực: Luôn hữu hạn Chị đẹp có người đẹp hơn, chị giỏi có...

Huy động vốn IPO

IPO (Initial Public Offering) là quá trình đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Gọi vốn

1. Vốn kinh doanh là gì? Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản hữu hình và...

Định giá công ty

Định giá công ty luôn được xem là một công việc phức tạp. Công việc này có thể được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần, các doanh nghiệp sẽ được định giá theo nhiều mục đích khác nhau với các phương pháp định giá doanh nghiệp khác nhau.

Điều Hành Cuộc Họp

1. Cuộc họp là gì? Cuộc họp là một quá trình truyền đạt, thảo luận, trao đổi về một công việc hay một vấn đề...

Cách Để Quản Trị Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Tài chính cá nhân là một hoạt động liên quan đến tất cả các quyết định tài chính cá nhân, trong đó bao gồm...

Bài viết mới