Nhóm kĩ năng 3

Quản trị sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi Quản lý thay đổi (thường được viết tắt là CM) là thuật ngữ được lựa chọn để chỉ tất cả...

Telesale

Telesale - Bán Hàng Qua Điện Thoại Telesales là gì? Telesales là một hình thức bán hàng qua điện thoại. Người đảm nhận vị trí Telesales...

Quản trị thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian của tiến sĩ Lê Thẩm Dương  Liệt kê rất chi tiết các bước trong kỹ năng quản trị thời...

Quản trị theo quá trình (MBP)- mục tiêu (MBO)

1. Quản trị theo mục tiêu: (Management By Objectives – MBO) 1.1. Khái niệm Quản trị theo mục tiêu (MBO) là một hệ thống quản lý...

Quản trị sự thay đổi

Cuộc sống làm công ăn lương vẫn thế vì chưa ĐỦ ĐAU để thay đổi. Công việc gò bó nhàm chán, bạn muốn bứt ra...

Quản Trị Cảm Xúc

1. Cảm xúc là gì? Cảm xúc là phản ứng của cơ thể đối với môi trường xung quanh (các yếu tố ngoại cảnh). Bao...

Làm Việc Nhóm Như Thế Nào Để Đạt Hiệu Quả Cao?

Nhóm là gì?  (1) Gồm hai hoặc nhiều thành viên. (2) Những thành viên trong nhóm cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ có liên quan...

Bài viết mới