Cách Để Quản Trị Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

676

Tài chính cá nhân là một hoạt động liên quan đến tất cả các quyết định tài chính cá nhân, trong đó bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm, bảo hiểm, thế chấp. Khi một người lập kế hoạch tài chính cá nhân của mình, cần xem xét một loạt các yếu tố cá nhân khác và những yếu tố liên quan khác.

1. Quản trị tài chính cá nhân

Quản trị tài chính cá nhân giúp quản lý tài chính của gia đình, bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư, quản lý nợ. Và các khía cạnh khác liên quan đến tiền cá nhân mà ở đó một cá nhân có thể đạt được các mục tiêu cá nhân.

Nói cách khác, quản trị tài chính cá nhân là quá trình kiểm soát thu nhập và tổ chức chi phí thông qua một kế hoạch tài chính chi tiết. Học cách theo dõi tiền đến và tiền đi. Điều chỉnh việc sử dụng số tiền này để phù hợp với chi phí và thu nhập một cách có hệ thống.

quản trị tài chính cá nhân
Quản trị nguồn thu nhập và nguồn chi ra của cá nhân

Tầm quan trọng của quản trị tài chính cá nhân

Quản trị tài chính cá nhân cho phép cải thiện tiêu chuẩn sống, dẫn đến sức khỏe tốt và căng thẳng tài chính giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nó cũng cho phép cá nhân đưa ra quyết định tài chính tốt hơn, giảm nghèo, giảm nợ và tăng tiết kiệm và đầu tư. 

Tóm lại, điều quan trọng là việc quản lý tài chính cá nhân dẫn đến không căng thẳng, tự do tài chính và cuộc sống trở nên an toàn. Nhiều người trong chúng ta không được dạy về tầm quan trọng của quản lý tiền bạc cá nhân khi chúng ta còn trẻ. 

quản trị tài chính cá nhân
Cần học cách quản lý tốt tài chính cá nhân để đạt hiệu quả cao trong cuộc sống

Chúng ta chưa học cách tiết kiệm, đầu tư, phân bổ hoặc làm thế nào để kiếm tiền hiệu quả. Nhiều người trong chúng ta đang mắc nợ, chúng ta không biết tại sao luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt này. Ngày nay, chúng ta có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn bằng cách học về quản lý tài chính tốt hơn. 

2. Quy trình và kế hoạch tài chính cá nhân

Lập kế hoạch tài chính là một cách để đảm bảo tài chính. Nó giúp mọi người đạt được mục tiêu cá nhân của họ. Kế hoạch tài chính đặt ra một hành trình từ tình trạng hiện tại đến mục tiêu mong muốn.

Quá trình của kế hoạch tài chính nói chung bao gồm năm bước:

Bước 1: Thu thập thông tin và đánh giá tình hình tài chính hiện tại. 

Một kế hoạch tài chính bắt đầu bằng việc đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài chính hiện tại của một người. Bước đầu có thể đánh giá như dựa trên những câu hỏi cơ bản sau:

  • Thu nhập hằng tháng/hằng năm là bao nhiêu? 
  • Chi tiêu của như thế nào?
  • Thời hạn được phân bổ thu nhập? 
  • Một khoản vay bao nhiêu?…

Trước khi vạch ra các bước, một cá nhân phải nhìn thấy toàn bộ bức tranh tài chính của mình, điều này đòi hỏi họ phải theo dõi chi tiêu cẩn thận.  Để làm như vậy, họ có thể dành vài phút mỗi ngày để ghi chú lại tất cả chi tiêu hàng ngày vào một quyển sổ, một chương trình máy tính hoặc thậm chí một ứng dụng di động.

quản trị tài chính cá nhân
Rà soát tất cả nguồn thu và chi cho mỗi giai đoạn

• Giá trị ròng và bảng cân đối kế toán

Để xem toàn bộ bức tranh tài chính của một người, một cá nhân phải tìm hiểu tình hình chung của mình bằng cách áp dụng khái niệm giá trị ròng. Khái niệm này giúp các cá nhân phân loại tài sản của họ và các khoản nợ phải trả của họ. 

Tài sản là những gì một người sở hữu. Nó có thể là tiền, đầu tư, bất động sản, ô tô, tranh,… 

Trách nhiệm pháp lý là những gì một người nợ, như thế chấp, khoản vay sinh viên, nợ thẻ tín dụng, tiền vay từ ai đó,… Bằng cách trừ tổng nợ phải trả cho tổng tài sản, một người sẽ nhận được giá trị ròng của một người.

Giá trị ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ

Công thức này cho thấy tổng giá trị mà một cá nhân đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá trị ròng của một người là âm, thì điều đó có nghĩa là cá nhân đó chi tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được. Trong trường hợp này, anh ta coi như mất khả năng thanh toán. 

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiết kiệm và thu nhập

Như được trình bày ở trên, bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin chung về tình hình tài chính của một người. Tuy nhiên, nếu một cá nhân muốn theo dõi tiền của mình và tìm hiểu thêm chi tiết về tài chính cá nhân,  sẽ cần một công cụ gọi là báo cáo thu nhập. 

Một báo cáo thu nhập cho thấy tiền của một người đến từ đâu và đi đến đâu trong một khoảng thời gian được ấn định. Trạng thái của dòng tiền còn được gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong đó thu nhập là dòng tiền vào và chi tiêu là dòng tiền ra.

Bước 2: Thiết lập mục tiêu tài chính

quản trị tài chính cá nhân
Thiết lập các mục tiêu tài chính

Mục tiêu tài chính có thể là bất cứ thứ gì, chẳng hạn như điện thoại, một chuyến du lịch, một đám cưới, một ngôi nhà. Trong đó, cá nhân cũng cần tiết kiệm cho giáo dục và nghỉ hưu. Các cá nhân nên biết mục tiêu họ đang hướng tới trước khi bắt đầu thực hiện. 

Bên cạnh việc xác định mục tiêu tài chính và gắn các giá trị của nó, các cá nhân cũng nên xác định thời gian họ cần để hoàn thành mục tiêu. Mỗi mục tiêu đều có trục thời gian riêng, từ vài tuần đến nhiều năm. 

Bước 3: Xây dựng kế hoạch tài chính

Một kế hoạch tài chính phù hợp được thiết kế tốt, phù hợp với mục tiêu cá nhân của mỗi người. Tính linh hoạt, sự an toàn, bảo vệ và thuế đều phải được tính đến. 

quản trị tài chính cá nhân
An đã thiết lập kế hoạch tài chính của mình như thế nào để hạn chế rủi ro?
Ví dụ: Anh An đã đánh mất công việc đột ngột. Tuy nhiên, anh ta vẫn có những khoản chi phí để trả. Anh ấy có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng khoản tiết kiệm của anh ấy là một khoản đầu tư có thời hạn. Trong ví dụ này, tính linh hoạt thể hiện ở việc lập kế hoạch cho những điều bất ngờ. An nên chuẩn bị một số tiền tiết kiệm cho những khoảng thời gian bị gián đoạn tài chính. Tính thanh khoản có nghĩa là sự sẵn có của tiền khi cần thiết. Mặc dù An đã có số tiền tiết kiệm trong ngân hàng nhưng anh ấy không thể truy cập được. Nhưng thật may, An có tổ chức bảo hiểm hỗ trợ, bảo vệ anh ta khỏi thất nghiệp. Trong những sự kiện không thể đoán trước, bảo hiểm có thể bảo vệ mọi người khỏi các mối đe dọa về an ninh tài chính. Do đó, một kế hoạch tài chính vững chắc phải có đủ bảo hiểm để phòng ngừa cho những thảm họa tài chính. Rốt cuộc, một phần thu nhập của một người được chuyển cho chính phủ ( theo Magnarelli, 2011).

Khi các cá nhân đã lập kế hoạch tài chính của mình, họ nên nghĩ về những vấn đề sau:

• Tôi có đủ thanh khoản khi trường hợp khẩn cấp xảy ra không?

• Tôi có thể hoàn thành các nghĩa vụ nợ của mình, như thế chấp và hóa đơn thẻ tín dụng không?

• Tôi có tiết kiệm được nhiều như tôi mong đợi không?

Tỷ lệ chi phí sinh hoạt được bảo hiểm hàng tháng có thể cho biết một người có thể tồn tại bao nhiêu tháng trong sự kiện mất tất cả hiện tại. Các chi phí sinh hoạt không bao gồm thuế và tiết kiệm. Tỷ lệ 3-6 tháng thì phổ biến cho việc dự phòng. Nó gợi ý một người nên kiếm một công việc mới trong bao nhiêu tháng.

• Ngân sách cá nhân

Ngân sách cá nhân là một công cụ tuyệt vời để theo dõi xem hoạt động tài chính thực tế có diễn ra như người ta đã lập kế hoạch và cách phân bổ chi phí. Nó có thể giúp các cá nhân chi tiêu ít hơn, khơi dậy nhận thức của họ về chi tiêu. 

Ngân sách cá nhân là một kế hoạch tài chính định nghĩa việc phân phối thu nhập trong tương lai theo hướng chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Ngân sách cá nhân được lập dựa trên các chi phí trong quá khứ và các khoản nợ cá nhân. Khi một người đang làm ngân sách cá nhân, nên cố gắng giữ nó thật đơn giản. 

Ví dụ: Xác định thu nhập và chi phí không cần quá cụ thể, người dùng nên phân loại một cách tổng quát hơn. Tính linh hoạt là một gợi ý mà người ta nên ghi nhớ. Bởi vì một số chi tiêu không diễn ra hàng tháng. Giống như mọi người có thể chi nhiều tiền hơn cho kem vào mùa hè hơn là vào mùa đông. Các thay đổi trong ngân sách cần được thực hiện cho phù hợp. 

Việc lập ngân sách bắt đầu với thu nhập tiền lương hàng tháng của một cá nhân bao gồm tiền lương, thu nhập cho thuê tài sản sở hữu, lãi suất tiền gửi cố định và bất kỳ thu nhập hàng tháng. 

Khi biết số tiền kiếm được, bước tiếp theo sẽ là để xem chúng ta chi bao nhiêu. Chúng ta nên theo dõi từng chi tiêu riêng lẻ của mình. Chi tiêu được chia thành ba loại, cụ thể là:

  • Chi phí cố định: tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền mua xe, tiền trả cố định không thay đổi theo từng tháng. 
  • Chi phí cho các tiện ích, phí điện thoại cầm tay, thức ăn, đi lại, thanh toán bằng thẻ tín dụng, học phí của trẻ em và sách vở và trợ cấp cho cha mẹ già mà chúng ta cam kết trả hàng tháng. 
  • Các chi phí tùy ý bao gồm chi tiêu cho quần áo, giải trí, sách, hoạt động ngoại khóa của trẻ em và hóa đơn y tế.

Khi bạn đã liệt kê tất cả những điều này, bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng về tiền vào và ra. Dựa trên dòng tiền này, mỗi cá nhân nên biết chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và chi tiêu bao nhiêu trong một tháng. 

Nếu chi phí của chúng ta nhiều hơn thu nhập, thì đã đến lúc chúng ta phải cắt giảm chi phí. Cho dù chi tiêu thế nào, bạn cũng nên cắt giảm chi phí. Bởi vì khi chi tiêu của chúng ta nhiều hơn thu nhập của chúng ta, thì chúng ta sẽ tự động mắc nợ.

Do đó chúng ta nên ý thức điều này và bắt đầu thực hiện các bước từ khi còn trẻ trước khi muộn.

Bước 4: Thực hiện kế hoạch

Kế hoạch tài chính giống như một bản đồ hơn là một mục tiêu. Nó là một công cụ dẫn đến mục tiêu. Nó quan trọng để tuân thủ theo lộ trình của kế hoạch. Trong suốt cuộc hành trình, một người nên theo dõi thu nhập và chi tiêu của mình, và hãy chú ý đến mục tiêu dài hạn. 

quản trị tài chính cá nhân
Bám sát kết hoạch tài chính đã được đặt ra

Dựa trên những thay đổi xảy ra trong hành trình, có thể đổi mới lộ trình đến đích cuối cùng. Điều quan trọng nhất là không ngừng tiến tới mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng nếu có chuyện xảy ra.

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện và sửa đổi kế hoạch

quản trị tài chính cá nhân
Đánh giá lại kế hoạch tài chính để thực hiện các điều chỉnh phù hợp

Kế hoạch ban đầu có thể bị tác động bởi thời gian mà thay đổi. Ở tuổi hai mươi mốt, người ta có thể lo lắng về việc kiếm việc làm. Trong khi bước sang tuổi ba mươi, bắt đầu quan tâm đến nhà ở, hoặc con cái. Các cá nhân phải xem lại kế hoạch tài chính của mình  và đánh giá lại tình hình tài chính của họ cho phù hợp. 

3. Mỗi cá nhân nên tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng?

Nguyên tắc chung là chúng ta nên tiết kiệm ít nhất 10% đến 15% thu nhập của mình. Đây chỉ là một số tiền tối thiểu, nên tiết kiệm nhiều hơn. Đôi khi có vẻ như sau khi thanh toán tất cả hóa đơn, còn lại rất ít để tiết kiệm. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiết kiệm cho các trường hợp khẩn cấp và cả cho các khoản đầu tư trong tương lai như mua nhà hoặc trả tiền cho con, giáo dục và cả cho việc nghỉ hưu. 

Nhiều người trong chúng ta chi tiêu trước và sau đó tiết kiệm phần còn lại. Tuy nhiên, bí quyết tiết kiệm thành công là trả tiền cho chính mình trước khi trả tiền cho người khác.

Nếu chúng ta tiết kiệm trước, thì cuối tháng chúng ta không phải căng thẳng để dành một số tiền để tiết kiệm. Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ để mua những thứ với số tiền dư thừa mà chúng ta có. Để tránh tất cả điều này, tốt nhất là tiết kiệm trước và chi tiêu sau. 

4. Lập quỹ khẩn cấp

Bên cạnh việc tiết kiệm, mỗi cá nhân nên thành lập quỹ khẩn cấp để trang trải các chi phí đột xuất như sửa xe hoặc cấp cứu y tế. Như thế, mức dự trữ an toàn là bạn hãy giữ số tiền trong tài toàn đủ để bạn có thể sinh sống ít nhất trong vòng 3 tháng. Số tiền này sẽ đảm bảo cho các hoạt động sinh hoạt cho đến khi bạn tìm được công việc có nguồn thu nhập mới.

===

PHẦN I: TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ?
•5 yếu tố tạo hạnh phúc gia đình
•Vấn đề vĩ mô đến vi mô
•Các cụm vấn đề của tài chính cá nhân
PHẦN II: KIẾM TIỀN (ĐK TIỀN ĐỀ)
•Các lĩnh vực để kiếm tiền
•Tư tưởng chiến lược về kiếm tiền
•Phân tích các ô trong vượt ngưỡng
•Các cách để có tiền đầu tư
•11 nguyên tắc trong kiếm tiền
PHẦN III: TIÊU TIỀN
•Cách phân tích trước khi tiêu tiền
•Phương pháp phân bổ các khoản chi tiêu
•Những thói quen chi tiêu cần rèn luyện
PHẦN IV: TIẾT KIỆM & QUẢN TRỊ RỦI RO
•Ý nghĩa, mục đích của tiết kiệm
•Các hình thức tiết kiệm
•Các kênh phù hợp để tạo quỹ tiết kiệm
•Quản trị rủi ro tài chính cá nhân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây