ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Khám phá giới hạn của bản thân cùng Tri Thức Việt

  • Cộng đồng 500+ học viên
  • Hơn 1000 bài giảng
  • Mentor kinh nghiệm cao trong đào tạo

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTBT
Tháng Một 13, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Hà Nội
Diễn giả/ Host: Mười Trịnh
Số lượng tham dự: 12
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTDN
Tháng Một 14, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Hà Nội
Diễn giả/ Host: Mười Trịnh
Số lượng tham dự: 8
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Review sách cùng Mentor
Tháng Một 13, 2024
-- 13:00
Địa điểm tổ chức: Hà Nội
Diễn giả/ Host: Mười Trịnh
Số lượng tham dự: 5
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTBT
Tháng Một 14, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Hồ Chí Minh
Diễn giả/ Host: Quân Kich
Số lượng tham dự: 7
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTDN
Tháng Một 13, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Hồ Chí Minh
Diễn giả/ Host: Quân Kich
Số lượng tham dự: 15
/ 9

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Review sách cùng Mentor
Tháng Một 13, 2023
-- 13:00
Địa điểm tổ chức: Hồ Chí Minh
Diễn giả/ Host: Quân Kich
Số lượng tham dự: 10
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTDN
Tháng Một 14, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng
Diễn giả/ Host: Văn Hiến
Số lượng tham dự: 13
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Q&A cùng chủ đề PTBT
Tháng Một 13, 2024
-- 18:00
Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng
Diễn giả/ Host: Văn Hiến
Số lượng tham dự: 14
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

Review Sách
Review sách cùng Mentor
Tháng Một 13, 2024
-- 13:00
Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng
Diễn giả/ Host: Văn Hiến
Số lượng tham dự: 8
/ 15

Phí tham gia: MIỄN PHÍ

LỊCH KHAI GIẢNG T1 - T3, 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TRI THỨC VIỆT

Gói Thành Viên

Trở thành: Thành Viên

khi đăng ký 1 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Thành Viên Plus

khi đăng ký 3 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Doanh Nghiệp

khi đăng ký 6 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng

Gói Thành Viên

Trở thành: Doanh Nghiệp Plus

khi đăng ký 12 tháng

Giá chỉ 500k/Tháng